www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Jestem Aktywny 2011

zamknij    

Rekomendacja: Koncert - "Szukam Was"

2011-05-01_Koncert_-_Szukam_Was_-_plakat.jpg Organizatorzy projektu "Jestem aktywny" rekomendują w ramach aktywności własnej udział w plenerowym koncercie symfonicznym

"Szukam Was"

który odbędzie się 1. maja /niedziela/ na myślenickim Rynku. Początek koncertu o godz. 20:00.

Koncert jest jednym z punktów uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II. Szczegóły na załączonym obok plakacie oraz na stronach internetowych: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Naklejkę do paszportu można będzie odebrać pod arkadami u Pani Grażyny Głąb.

21.04.2011

Duże powodzenie jakim cieszył się Projekt "Jestem Aktywny" realizowany w roku 2010 skłoniło jego organizatorów do podjęcia realizacji jego drugiej edycji.

Projekt "Jestem Aktywny" jest realizowany w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia: organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślenice.

Adresatami Projektu są dzieci i młodzież zamieszkujący w Głogoczowie oraz dzieci członków Stowarzyszenia, a pośrednio również ich Rodzice.
Celem Projektu jest rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do uczestnictwa w wydarzenia kulturalnych. Projekt ma również na celu pobudzenie aktywności w sferach nauki, kultury oraz rozwoju osobowego.

Projekt jest realizowany poprzez organizację różnorodnych i interesujących zajęć warsztatowych i wyjazdowych, o których informacje będą na bieżąco ukazywać się na stronie www.glogoczow.pl. W związku z założeniami i możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Projektu, liczba osób mogących uczestniczyć w proponowanych wydarzeniach będzie ograniczona - listy uczestników tworzone będą według kolejności zgłoszeń. Informacje o terminach zapisów na poszczególne propozycje będą zamieszczane na stronie internetowej i tablicy informacyjnej SWIG w Domu Kultury.
Zapisy zgodnie z Regulaminem w Domu Kultury

Organizatorzy, na stronie www.glogoczow.pl, będą również rekomendować godne uwagi wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki jako propozycje alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu.

Dzieci i młodzież podczas uczestnictwa w pierwszym wydarzeniu otrzymuje od organizatorów specjalną książeczkę - Paszport Aktywności, który służy do zbierania naklejek potwierdzających uczestnictwo w organizowanych lub rekomendowanych wydarzeniach.
Na zakończenie Projektu, wszystkie prawidłowo złożone kupony z naklejkami stanowiące część Paszportu Aktywności wezmą udział w losowaniu nagród.

 • Pomysłodawca, wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa we współpracy z Domem Kultury w Głogoczowie
 • Budżet planowany: Kwota dotacji z UMiG Myślenice: 5500 zł, Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty uczestników Projektu: 950 zł
 • Okres realizacji: 14-03-2011 do 30-11-2011
 • Osoby odpowiedzialne: Monika Kobus - koordynator projektu, Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu, Grażyna Głąb - wsparcie organizacyjne i merytoryczne, Jan Sikora - administracja stron www projektu
 • Kontakt: swig@glogoczow.pl, Monika Kobus (tel. 604 363 318), Katarzyna Sobecka-Kromka (tel. 501 659 953)
  wdk@glogoczow.pl, Grażyna Głąb (tel.12 273 77 11)
  Głogoczów 406
 • Podstawowe dokumenty:
 • Strony powiązane tematycznie:

Zapraszamy do zgłaszania propozycji ciekawych wydarzeń, które można włączyć do programu Projektu oraz do współpracy w ramach rekomendacji wydarzeń.

Życzymy miłej zabawy

Projekt "Jestem Aktywny 2011" wsparli:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice herb Myślenic
McDonalds logo McDonalds
Nadzieja - Fundacja Doroty Stalińskiej baner Fundacji Nadzieja.jpg
Logo_Ubezpieczenia_Szlachetka.jpg Logo PGNiG Logo Festiwal Galicja Logo Parku Wodnego

Wiadomości związane z projektem "Jestem Aktywny 2011"


Głogoczów stawia na aktywność

Mini_baner-Jestem_Aktywny_2011.pngWraz z końcem listopada, zakończył się realizowany w Głogoczowie projekt Jestem Aktywny 2011, którego pomysłodawcą i realizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Zapraszamy do lektury podsumowania projektu zamieszczonego na stronie: Głogoczów stawia na aktywność

2.12.2011, Monika Kobus (SWIG)


Budujemy Robota (Jestem Aktywny 2011)

2011-11-29_Jestem_Aktywny_2011_-_Budujemy_robota_[05].jpg 2011-11-29_Jestem_Aktywny_2011_-_Budujemy_robota_[11].jpg Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach realizacji projektu Jestem Aktywny 2011 zaproponowało dzieciom i młodzieży warsztaty z robotyki.

Zajęcia prowadzili instruktorzy z firmy RoboCAMP. Na prawie 3 godziny sala Domu Kultury w Głogoczowie zamieniła się w pracownię nauk matematyczno-przyrodniczych. Przygotowane 3-osobowe stanowiska, wyposażone w laptopy oraz zestawy robotów LEGO Mindstorms NXT 2.0 czekały na odważnych i ciekawych wiedzy, być może, przyszłych inżynierów. Każdy z uczestników otrzymał identyfikator i smycz firmy RoboCAMP a następnie aktywnie brał udział w zajęciach poznając tajniki robotyki i automatyki.

czytaj dalej...


Zakończenie projektu "Jestem Aktywny 2011"

2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[2].jpg 2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[1].jpg W dniu 29 listopada ok godz 17:00 odbędzie się losowanie nagród wśród uczestników projektu Jestem Aktywny. W związku z powyższym kupony z Paszportu Aktywności należy złożyć w Domu Kultury do dnia 29 XI do godziny 15:00. Prosimy uzupełnić kupon o dane kontaktowe (imię nazwisko, nr telefonu). Kupony złożone po tym terminie, lub nieprawidłowo wypełnione nie biorą udziału w losowaniu.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.glogoczow.pl

23.11.2011, Monika Kobus


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl