www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

sortowanie ogłoszeń:


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zawiadamia, iż 24 czerwca 2022 rozpocznie się:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów – w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Terminarz wyłożenia:

  • od 24 czerwca do 15 lipca - udostępnienie projektu MPZP do publicznego wglądu - Wydział Gospodarki Przestrzennej UMiG Myślenice, w godzinach pracy urzędu
  • 7 lipca - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - Sala Ślubów, wejście od strony Rynku, godzina 10:00
  • 29 lipca - termin wnoszenia uwag do planu

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące procedury wyłożenia planu, dyskusji i wnoszenia uwag dostępne są na stronach myslenice.pl oraz w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu:

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu...

Jan Sikora – sołtys
21.06.2022W celu zamieszczenia ogłoszenia proszę kontaktować się z administratorem strony za pomocą poczty elektronicznej admin@glogoczow.pl

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl