www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

sortowanie ogłoszeń:


 

Konsultacje projektów przebudowy "Zakopianki"

Mosty Katowice Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie zaprasza w poniedziałek 12 grudnia 2022 roku na godzinę 17:00 do Wiejskiego Domu Kultury na spotkanie informacyjne w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej tzw. STEŚ-R, dotyczącej przedsięwzięcia pn.:

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 W REJONIE MSC. GŁOGOCZÓW NA ODC. OD KM OK. 684+220 DO KM OK. 688+250

Spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną 3 warianty modernizacji obecnej drogi DK7, będzie wstępem do konsultacji społecznych, które na tym etapie będą trwały w formie ankietowej do 24 grudnia.

Opis projektu, wraz z rysunkami zamieszczony jest stronie http://dk7-glogoczow.pl/akcja-informacyjna/

Jan Sikora; 2022-12-02W celu zamieszczenia ogłoszenia proszę kontaktować się z administratorem strony za pomocą poczty elektronicznej admin@glogoczow.pl

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl