www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 
Jestem Aktywny 2013
Informacje podstawowe

Pomysłodawca, wnioskodawca i realizator:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa we współpracy z Domem Kultury w Głogoczowie

Budżet planowany:
Kwota dotacji z UMiG Myślenice: 1500 zł, finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty uczestników Projektu: 500zł

Okres realizacji:
01-04-2013 do 31-12-20132

Osoby odpowiedzialne za projekt:
Monika Kobus - koordynator projektu,
Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu,
Grażyna Głąb - wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
Jan Sikora - administracja stron internetowych projektu

Kontakt:
swig@glogoczow.pl,
Monika Kobus (tel. 604 363 318),
Katarzyna Sobecka-Kromka (tel. 501 659 953),
wdk@glogoczow.pl,
Grażyna Głąb (tel.12 273 77 11),
Głogoczów 406

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa już po raz czwarty zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Projekcie Jestem Aktywny.

Projekt "Jestem Aktywny 2013" jest realizowany w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia: organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślenice. Adresatami Projektu są dzieci i młodzież zamieszkujący Gminę Myślenice, w szczególności Głogoczów oraz dzieci członków Stowarzyszenia, a pośrednio również ich Rodzice.

Celem Projektu jest rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do uczestnictwa w wydarzenia kulturalnych. Projekt ma również na celu pobudzenie aktywności w sferach nauki, kultury oraz rozwoju osobowego.

Zamierzeniem organizatorów Projektu była jego realizacja poprzez organizację, podobnie jak w ubiegłych latach, różnorodnych i interesujących zajęć warsztatowych i wyjazdowych. Jednak z uwagi na mniejsze, niż wnioskowane, dofinansowanie działania przez UMiG Myślenice, liczba proponowanych aktywności będzie mniejsza. Informacje o proponowanych w ramach Projektu atrakcjach będą na bieżąco ukazywać się na stronie glogoczow.pl.

W związku z założeniami i możliwościami organizacyjnymi oraz finansowymi Projektu, liczba osób mogących uczestniczyć w proponowanych wydarzeniach będzie ograniczona - listy uczestników tworzone będą według kolejności zgłoszeń. Informacje o terminach i sposobie zapisów na poszczególne propozycje będą zamieszczane na stronie internetowej i tablicy informacyjnej SWIG w Domu Kultury - szczegóły w Regulaminie Projektu.

Organizatorzy, na stronie glogoczow.pl, będą również rekomendować godne uwagi wydarzenia odbywające się w Gminie Myślenice z dziedziny kultury, nauki i sztuki jako propozycje alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa w atrakcjach czy aktywnościach proponowanych przez inne organizacje z Głogoczowa.


Zapraszamy do zgłaszania propozycji ciekawych wydarzeń, które można włączyć do programu Projektu oraz do współpracy w ramach rekomendacji wydarzeń.
Życzymy miłej zabawy

Logo SWIG Logo WDK herb Myślenic

Projekt wspierają:

 

Festiwal Filmów Dla Dzieci - Galicja
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl