www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

Ptasia Grypa w Gminie Myślenice

2023-05-20_Zasady_bioasekuracji_HPAI.png Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym, zostanie wyznaczony obszar zagrożony, który obejmie Powiat Myślenicki i powiaty sąsiednie.

Dla ochrony przez ptasią grypą zaleca się przestrzeganie poniższych reguł:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Dalsze wytyczne, między innymi dla hodowców gołębi i ferm załączone są w pliku: "ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ"

20.05.2023, Jan Sikora

Kolejny krok ku drodze przez Piłogrzbiet

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty na przebudowę drogi gminnej przez Piłogrzbiet. Do przetargu stanęło pięcioro wykonawców, oferując wykonanie zadania w następujących cenach:

 1. AG System Sp. z o.o. - 2 915 100.00 zł
 2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 2 448 930.00 zł
 3. Pol-Bruk Pietrzak Sp.J. - 3 060 487.43 zł
 4. konsorcjum PROFEXIM Sp. j. H.J.Duda i BILDEX Dariusz Duda - 2 877 055.38 zł
 5. WANTA Sp. z o.o. - 3 199 586.63 zł

Ponieważ aż trzy spośród powyższych ofert mieszczą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie inwestycji, można mieć nadzieję, że jeśli nie wystąpią jakieś przeszkody proceduralne, już wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa. Tym samym uczyniony zostanie kolejny krok w kierunku spełnienia marzenia mieszkańców tej najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

27.04.2023, Jan Sikora

Drugi etap przetargu na przebudowę drogi

Ponieważ przetarg na budowę drogi na Piłogrzbiecie prowadzony był w trybie z możliwością negocjacji, oferenci mieli możliwość złożyć oferty dodatkowe. Na krok ten zdecydowała się firma AG System Sp. z o.o., która w drugim podejściu obniżyła cenę do 2 432 665,71 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż oferty złożone przez konkurentów w pierwszym etapie, to właśnie ten wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Wydarzenie to, planowane jest w najbliższych dniach, i jak łatwo się domyśleć, zapewne będzie podane do wiadomości publicznej i odpowiednio nagłośnione. Od tego momentu, liczony będzie czas 10-ciu miesięcy na wykonanie zadania.

uzupełniono 23.05.2023, Jan Sikora

Trzy dni dla Frania

Już tylko trzy dni pozostały na zebranie pełnej kwoty niezbędnej by opłacić leczenie Frania Foremnego. Trzy dni - a kwota do zebrania jeszcze olbrzymia. Jakie są możliwe scenariusze gdy niezbędna suma nie zostanie zebrana w terminie? Przerwanie tak dobrze rokującego leczenia? Zgoda szpitala na prolongowanie spłaty?

Może lepiej nie stawiać takich pytań, a siły swe, zamiast tracić na gdybanie zamienić w działania dające Franiowi i jego rodzicom realne wsparcie? Pomagać zaś można na różne sposoby:

Warto działać, warto zdobyć się na ten ostatni wysiłek, choćby po to, by kiedyś nie musieć zasypiać z myślą że „mogłam/mogłem pomóc, ale mi się nie chciało”.

2023-03-27 Kiermasz Wielkanocny - plakat 2023-04-01 Charytatywny turniej szachowy- plakat 2023-04-02 Mecz Iskra-Sokół - plakat

29.03.2023, Jan Sikora

Podsumowanie akcji "Inkaso dla Frania"

2023-03-07 - ogłoszenie o podatku Sołtys Jan Sikora kieruje najserdeczniejsze słowa podziękowań do P.T. Mieszkańców Głogoczowa, którzy zechcieli dołączyć do akcji "inkaso dla Frania" i zdecydowali się opłacić podatek metodą tradycyjną czyli u sołtysa. Dzięki dużemu odzewowi, udało się wygenerować na rzecz Frania kwotę 3 768 złotych, która jest dwukrotnie wyższa niż najbardziej nawet optymistyczne założenia czynione przed rozpoczęciem akcji.

19.03.2023 (red)

Rekolekcje Wielkopostne AD 2023

2023-03-19_Rekolekcje_Wielkopostne_AD_2023.jpg Wiara nie może być jak słoik konfitur, takich jakie czasem dostaje się od babci, a które potem, choć zdrowe, pożywne i pachnące trafiają na długie lata do jakiejś szafki, zachomikowane na trudne czasy. Wiara musi być jak chleb - codzienna i świeża.

Takim to obrazowym porównaniem rozpoczął ks. Piotr Krzystek tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 22 marca.

Jan Sikora, 19.03.2023

Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2023

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie, korzystając ze wsparcia ze strony Miasta i Gminy Myślenice, zapraszają osoby dorosłe do wspólnych ćwiczeń.

Baner Joga 2023

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów.

REGULAMIN PROJEKTU „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia”

 1. Każdy Uczestnik zajęć „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia” zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zaleceniami:
  • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
  • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
  • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny/ lekki posiłek - 1 godzina.
  • W czasie zajęć nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
  • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
  • Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
  • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie poinformować trenera.
 2. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 6. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Myślenice, udział w zajęciach jest bezpłatny.
 7. Zajęcia będą organizowane w trybie on-line lub/i stacjonarnie.
 8. Ilość miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność wypełnienia formularza zapisu.
 9. Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu podczas zajęć.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału w zajęciach do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora.
 11. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury w Głogoczowie oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie
 12. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy w Myślenicach.

Monika Kobus; 2023-02-11

Ankiety o DK7 dostarczone!

2023-01-09 Przekazanie ankiet w sprawie DK7 9 stycznia został dostarczony do biura Mostów Katowice Sp. z o.o. pakiet 122 ankiet od Mieszkańców Głogoczowa na temat przebudowy zakopianki. Lwia część owych ankiet wypełniona była według wzoru przygotowanego na bazie konsultacji z końcówki grudnia i ustaleń z Zebrania Wiejskiego z 4 stycznia, ale były też ankiety opracowane indywidualnie i prezentujące inne opinie.

Duża liczba ankiet jest jasnym sygnałem tak dla Projektanta jak i dla Inwestora, że podnoszone tematy są bardzo istotne i wymagają wnikliwej analizy. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to także motywacja do wprowadzenia takich rozwiązań które jak najlepiej zaspokoją potrzeby nie tylko "turystów z Warszawy", ale także nas, Mieszkańców Głogoczowa zmuszonych tolerować ruchliwą drogę krajową w swoim sąsiedztwie.

Jan Sikora; 2023-01-09

Ankieta na temat przebudowy DK7

Szanowni Państwo!

Konieczność naniesienia uwag, zgłoszonych w środę podczas Zebrania Wiejskiego, do przedstawionego szkicu ankiety konsultacyjnej w sprawie przebudowy DK7, trochę wydłużyła ponad plan czas redagowania finalnego dokumentu. W czwartek już późnym wieczorem zamieściłem w tym miejscu ankietę w "wersji sołtysa". Intencją moją było, by mieli Państwo możliwość jak najszybszego zapoznania się z tekstem:

Ankieta sołtysa

Teraz, aktualizując wczorajszy wpis, zamieszczam kolejne dokumenty:

Zachęcam do korzystania z powyższych wzorów, i liczne wysyłanie ankiet. Wydaje się, że znaczenie może mieć nie tylko siła argumentów, ale również argument siły - tu konkretnie - duża liczba wysłanych ankiet, nawet jeśli będzie kopią jednego wzoru, utwierdzi GDDKiA w przekonaniu, że wieś nie tylko jest żywotnie zainteresowana planami przebudowy zakopianki, ale również, że Mieszkańcy Głogoczowa wiedzą czego oczekują, potrafią te oczekiwania racjonalnie uzasadnić, a być może, jeśli będzie taka potrzeba to i o nie zawalczyć.

Oczywiście, powtarzając to o czym kilkukrotnie mówiłem na Zebraniu - wzór ankiety nie jest próbą wymuszenia na Mieszkańcach przyjęcia jednego stanowiska. Jest rzeczą normalną, że się różnimy, i nawet jeśli zgadzamy się co do ogólnego kierunku możemy mieć różne zdanie w mniej lub bardziej ważnych detalach i aspektach. Możemy inaczej rozkładać akcenty. Tu przykład z rozmowy z dnia dzisiejszego - Gdyby GDDKiA zgodziła się na estakadę przez centrum, to czy przystanki autobusowe mają być na górze, przy jezdni, czy na dole, przy parkingach i przejściach. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Dlatego zachęcam, jeśli Państwo czują taką potrzebę, do modyfikowania wedle własnego uznania treści ankiety, albo wręcz, przygotowanie swojego wzoru. Być może są kwestie, które pomimo całej staranności włożonej w przygotowanie naszego wzoru mi umknęły. Byłoby z korzyścią, gdyby one na etapie analizy ankiet też wybrzmiały.

Pozostaje jeszcze kwestia techniczna i organizacyjna. Ankiety można wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@mostykatowice.pl, pocztą tradycyjną na adres: Mosty Katowice Sp. z o.o.; ul. Rolna 12; 40-555 Katowice, lub faxem na numer 32 603 34 12. Ważne by ankiety były podpisane. Jeśli wysyłane są pocztą elektroniczną, to formalnie możliwości są dwie: albo podpis elektroniczny, na przykład taki, który można wygenerować na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany (proszę spojrzeć na ankietę sołtysa jak to wygląda), albo w formie pełnego skanu odręcznie podpisanej kompletnej ankiety. Co prawda Pan Burmistrz zapowiedział, że będzie interweniował w Mostach, by względy formalne nie były traktowane rygorystycznie, ale moje doświadczenie z urzędami typu GDDKiA są takie, że niestety, na stronę formalną trzeba starannie zwracać uwagę. Żeby się nie okazało, że ankieta z dopisanym w komputerze imieniem i nazwiskiem zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Dla pewności, ankiety składane pocztą elektroniczną warto będzie przesłać w kopii do Pana Burmistrza lub do mnie.

Jan Sikora; 2023-01-05, aktualizacja 2023-01-06

Porozmawiajmy o DK7

2022-12-12_Spotkanie_informacyjne_w_sprawie_przebudowy_DK7 12 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, na temat koncepcji i planów modernizacji zakopianki na czterokilometrowych odcinku, przecinającym centrum Głogoczowa. Witając licznie zgromadzonych mieszkańców oraz przedstawiając przybyłych na spotkanie przedstawicieli GDDKiA i Mostów Katowice S.A. sołtys podkreślił, iż dyskusja o DK7 jest tak naprawdę dyskusją o przyszłości Głogoczowa, gdyż przebiegająca przez środek wsi droga, determinować będzie jej rozwój. Sołtys zauważył, że ta dyskusja nie będzie łatwa. Z jednej strony, o skrzyżowaniach i przejazdach bezkolizyjnych Głogoczów marzył i dopominał się ich od wielu lat, więc trzeba wykorzystać szansę, gdy wreszcie GDDKiA jest skłonna do rozmów. Z drugiej strony, GDDKiA proponując bezkolizyjne skrzyżowania czy przejazdy łączące dwie części wsi, będzie oczekiwała zgody na pozamykanie dotychczasowych licznych zjazdów i wjazdów. Tu potrzebna będzie refleksja, jak daleko można GDDKiA ustąpić.

Po zreferowaniu przez panią Magdalenę Karolak (kierownik projektu z ramienia GDDKiA) i pana Marcinę Suchetę (kierownik projektu z ramienia Mosty Katowice S.A) założeń programu inwestycyjnego oraz trzech wariantów modernizacji drogi, a także po pobieżnym nakreśleniu zasad przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe, głos otrzymali mieszkańcy. W dosyć emocjonującej dyskusji, poruszonych zostało aż 25 unikalnych kwestii. Sporo kontrowersji wzbudził zwłaszcza wariant fioletowy - zakładający poprowadzenie zakopianki częściowo po nowym śladzie - związany z licznymi wyburzeniami domów na Szwabach. Mieszkańcy wyartykułowali też obawy związane z usytuowaniem węzłów na terenach zalewowych, zaś przedstawiciele biznesu, wyrazili sprzeciw wobec prób odcięcia ich przedsiębiorstw od dostępu do drogi krajowej.

W świetle postępowania projektowego, najtrafniejsza nawet krytyka wyrażona w formie ustnej podczas spotkania, nie ma jednak żadnej mocy formalnej. Procedura przewiduje, że głos mieszkańców, by był zauważony, musi być wyrażony w formie ankiety przygotowanej przez projektanta.

By dobrze się przygotować do wypełnienia wspomnianych ankiet, sołtys po licznych rozmowach z mieszkańcami i konsultacjach z radnymi i burmistrzem, zaproponował następujący tok postępowania:

 1. Konsultacje indywidualne, z możliwością kolejnej analizy rysunków projektowych, które odbędą się w budynku WDK w Głogoczowie w dniach:
  • Środa 28 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
  • Czwartek 29 grudnia - w godzinach 9:00 - 11:00
  • Piątek 30 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
  Podczas konsultacji, zostaną wysłuchane i spisane uwagi mieszkańców, propozycje i sugestie, na podstawie których zostanie opracowanych projekt wzoru wypełnienia ankiety.
 2. Zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę, 4 stycznia o godzinie 17:00, również w WDK Głogoczów, podczas którego zaprezentowany i omówiony będzie projekt - propozycja wypełnienia ankiety.

Mając nadzieję na rzeczową i merytoryczną dyskusję, sołtys zaprasza do aktywnego uczestnictwa zarówno w konsultacjach indywidualnych, jak i w zebraniu wiejskim, gdyż rozmowa o DK7 jest rozmową o przyszłości Głogoczowa.

Jan Sikora; 2022-12-23

Choinka Mojej Babci 2022 - zakończenie konkursu

Organizatorzy konkursu "Choinka Mojej Babci - edycja 2022" serdecznie zapraszają P.T. Uczestników do Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, w czwartek 15 grudnia, na godzinę 18:00 na uroczystość wręczenia nagród.

Lista laureatów została zamieszczona w pokonkursowym protokole.

Choinka Mojej Babci 2022

Jan Sikora; 2022-12-14


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl