www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa

2022-06-24_Projekt_MPZP_dla_G+logoczowa.jpg

24 czerwca rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Procedura wyłożenia, obejmuje nie tylko udostępnienie do wglądu map i opisów, ale także publiczną dyskusję (zaplanowaną na 7 lipca) oraz możliwość składania uwag (w terminie do 29 lipca).

Z projektem można zapoznać się również bez konieczności wyjazdu do Myślenic. Mapy i opisy zostały udostępnione na stronach internetowych Urzędu:

Jan Sikora, 24.06.2022

Kanalizacja na Szwabach i Lonkawie

2022-06-15_Przepompownia_kanalizacyjna_na_Lonkawie.jpg Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje, że dobiegła końca inwestycja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1", a tym samym instalacja została oddana do użytku i przekazana do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Oznacza to, że Mieszkańcy Szwabów i Lonkawy mogą podejmować działania mające na celu podłączanie gospodarstw do kanalizacji. Należy w tym celu zgłosić się do MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach w celu uzyskania warunków i zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków.

Dane kontaktowe:

MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47
32-400 Myślenice
tel. kom. 513 126 498
tel. 12 274 09 40
biuro@mzwikmyslenice.com.pl

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. W ostatnich dniach (dokładnie: 6 czerwca) UMiG poinformował o zawarciu umowy na budowę kolejnego odcinka kanalizacji. Zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice - GŁOGOCZÓW - etap V" zostało wycenione na 2.618.562,66 zł. Ta wiadomość powinna ucieszyć szczególnie Mieszkańców Lonkawy, bo związane są z nią nadzieje na poprawę stanu bardzo sfatygowanej drogi od "Biesiady" do boiska.

Jan Sikora, 15.06.2022

Robotyka dla dzieci

2022-04-20 Lego Od najbliższego czwartku wracają zajęcia z robotyki dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filią w Głogoczowie.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką, wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Doskonale wpływają na rozwój dziecka, rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2022 roku" a także dzięki gościnności Wiejskiego Domu Kultury zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się o godzinie 19:00 w czwartki. Obowiązują zapisy a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

- Formularz zapisów -

Jan Sikora, 20.04.2022

"Kolejny wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" - zapraszamy do wspólnych ćwiczeń

Kiedy w 2019 roku podjęliśmy decyzję o organizacji zajęć sportowych dla dorosłych, nie sądziliśmy, iż działalność ta będzie trwała prawie nieprzerwanie przez tyle lat. Okazało się jednak, że zajęcia ruchowe dla dorosłych mają swoich bardzo wytrwałych uczestników.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić Państwa do kolejnego projektu. Dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Myślenice oraz pracy wolontarystycznej członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa zajęcia są bezpłatne. Spotykamy się z Trenerką w każdy wtorek o godzinie 19:00 na platformie ZOOM. Zajęcia trwają 60 min a każda sesja rozpoczyna się ćwiczeniami oddechowymi a kończy relaksem. Uczestnicy podkreślają jak bardzo jest to miła część zajęć dająca odpoczynek po całym, czasem mocno zabieganym dniu.

Proponowane ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy a zrównoważony wysiłek fizyczny, dogłębnie angażujący konkretne partie mięśniowe, przynosi szereg korzyści prozdrowotnych: pomaga w utrzymaniu optymalnej masy ciała, kształtuje sylwetkę, zwiększa wytrzymałość organizmu, wspiera odporność, a do tego buduje elastyczność i siłę mięśni. Proponowana przez nas aktywność fizyczna jest dodatkowo bardzo uniwersalna, nie ma ograniczeń wiekowych i specjalnych wymagań. Wystarczą chęci, mata i kawałek podłogi. Warto zrobić coś dla siebie i rodziny, bo co cenniejszego możemy dać najbliższym, niż nasz spokój i zdrowie?

Zapraszamy do zapisów:

organizatorzy i sponsorzy

Jan Sikora; 2022-04-14

Bazgroły na elewacji kapliczki św. Jana Nepomucena

2022-03-25 Bazgroły na kapliczce "Nowoczesność" ta w tej najgorszej swojej wersji dotarła niestety i do naszej wsi. Do tej pory, o barbarzyńskich i świętokradczych atakach na miejsca kultu mówiło się raczej w kontekście wielkich miast. Akty profanacji miejsc świętych zdarzały się na przykład w Warszawie czy Krakowie. Ostatnio nawet jakby częściej było o nich słychać, co łączyć można z nasileniem lewackiej propagandy. Ale Głogoczów był od tej współczesnej plagi wolny. Niestety, do czasu...

W niedzielę 20 marca, mieszkańcy dzielnicy Piesaki, zostali zaskoczeni i zasmuceni widokiem pobazgranej elewacji kapliczki św. Jana Nepomucena. Czy to był przejaw złej woli, czy zwykłej bezmyślności, trudno w tym momencie wyrokować. Dość powiedzieć, że została przekroczona kolejna granica.

Jan Sikora, 25.03.2022

Konkurs plastyczny - "Wiosna, ach to Ty..."

Plakat - Wiosna ach to ty... Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Wiosna_ach_to_ty..."

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna o tematyce wiosennej, a wszelkie informacje na jego temat znajdują się na stronie Wiosna ach to Ty - Konkurs plastyczny - 2022

Jan Sikora; 2022-03-21

Pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa na "Zakopiance"

2022-01-18_Filary_modernizacji_Zakopianki.jpg Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że 18 stycznia otworzył oferty w drugim przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w rejonie msc. Głogoczów odcinek od ok. km 684+220 do ok. km 688+250"

Pierwszy z przetargów, ogłoszony w sierpniu 2021 roku został unieważniony, gdyż najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. przekraczała o 1,652 miliona złotych kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

W przetargu drugim, ogłoszonym na początku grudnia 2021, złożone zostały 4 oferty z następującymi cenami:

 • Mosty Katowice Sp. z o.o. - 3 340 188,00 PLN
 • IVIA S.A. - 3 360 360,00 PLN
 • Piotr Szymański - Zakład Projektowo Budowlany P.S. Projekt - 4 740 822,21 PLN
 • Konsorcjum: MPRB Sp. z o.o. + Mosty Kraków S.A. + MP Infra Sp. z o.o. - 3 321 000,00 PLN

W ocenie ofert cena będzie kryterium z wagą 60%, pozostałe 40% stanowić będą kryteria pozacenowe - to jest: doświadczenie projektanta drogowego (20 punktów), mostowego (10 punktów) i zespołu projektowego (10 punktów). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę brutto w wysokości: 3.079.735,50 PLN

Zwycięzca przetargu, którego miejmy nadzieję poznamy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, będzie miał za zadanie przeprojektować nieco ponad czterokilometrowy odcinek zakopianki, zaczynający się przed restauracją "Nowina" a kończący za restauracją "Krakowiacy i Górale". Ma to doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa poprzez likwidację trzech niebezpiecznych, kolizyjnych skrzyżowań (przy czerwonej i niebieskiej kładce oraz na skrzyżowaniu z drogą do Bęczarki), likwidację przejść dla pieszych, korektę nienormatywnego łuku (przy skrzyżowaniu na Bęczarkę) oraz budowę prawoskrętów. Poprawić ma się również przepustowość, poprzez odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego. Najważniejsza dla Mieszkańców Głogoczowa będzie zapewne poprawa funkcjonalności lokalnego układu komunikacyjnego poprzez nadanie ciągłości drogom serwisowym oraz połączenie dróg poprzecznych z DK7 na bezpiecznych skrzyżowaniach.

Na opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonawca będzie miał 35 miesięcy (41 jeśli będzie konieczny dodatkowo "raport oddziaływania na środowisko"). Będzie to bez wątpienia gorący czas dla Głogoczowa, gdyż w okresie tym odbywać się będą prezentacje projektu i konsultacje społeczne. "Zakopianka" od lat jest największą z głogoczowskich uciążliwości, można więc spodziewać się żarliwych dyskusji a nawet wybuchu społecznych emocji. Pozostaje mieć nadzieję, że nie doprowadzą one do niepotrzebnych opóźnień w procesie inwestycyjnym.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; 2022-01-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Tak jak w poprzednim, unieważnionym, przetargu tak i teraz jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Mosty Katowice Sp. z o.o. Warto zauważyć, że i tym razem wartość ofety przekracza założony przez GDDKiA budżet. Wydaje się jednak, że Dyrekcja będzie raczej skłonna dołożyć brakujące, nieco ponad 260 tysięcy, niż rozpisywać kolejny przetarg, gdyż w informacji prasowej zapowiada podpisanie szybkie umowy, o ile tylko pozostali oferenci nie będą składać odwołań.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; zaktualizowano: 2022-02-23

Podpisanie umowy na opracowanie STEŚ dla "zakopianki"

Zgodnie z oczekiwaniami, GDDKiA zawarła umowę z Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie STEŚ-R dla czterokilometrowego odcinka zakopianki biegnącego przez Głogoczów. Podpisanie umowy nastąpiło 16 marca, co oznacza, że od tej daty formalnie rozpoczynają się prace nad studium. Najbliższy okres 35 miesięcy będzie więc dla Głogoczowian szczególnie ważny. W ramach prac, przewidziane są bowiem między innymi konsultacje społeczne, a od ich przebiegu w jakiejś mierze zależeć będzie czy "nowa" stara droga będzie bardziej przyjazna mieszkańcom i czy uda się usunąć przynajmniej część niedogodności który źródłem obecnie jest ten szlak drogowy.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; zaktualizowano: 2022-03-17

Foczka zbiera krew już po raz drugi w 2022 - wydarzenie odwołane

2022-03-26 Foczka Zbiera Krew - plakat Zaplanowana na sobotę, 26 marca, akcja krwiodawstwa "Foczka Zbiera Krew" została odwołana. Jak informują organizatorzy - obecnie w magazynach są na tyle duże zapasy krwi, że zwiększanie ich, mogłoby doprowadzić do sytuacji, że część życiodajnego płynu trzeba by było zutylizować. Czas przechowywania krwi jest ograniczony.

Organizatorzy akcji zalecają dbanie o zdrowie, by być gotowym podzielić się tym cennym darem w przyszłości - wtedy, gdy będzie to potrzebne.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; 2022-03-11, aktualizacja 2022-03-17

I rata podatków lokalnych

2022-03-05 - ogłoszenie o podatku 15 marca przypada termin płatności I raty podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.
Wpłaty przyjmowane będą:

 • w budynku WDK – Głogoczów 406, w pomieszczeniach dawnej przychodni lekarskiej:
  • 12 marca (sobota) - w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00
  • 14 marca (poniedziałek) - w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 14:00 – 15:30
  • 15 marca (wtorek) - w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00
 • u sołtysa - w innym, uzgodnionym telefonicznie pod numerem 605403773, terminie.

Uwaga!

 1. Wpłaty będą przyjmowane w formie gotówkowej bądź poprzez płatność kartą.
 2. Osoby zainteresowane mogą wciąż odbierać kwestionariusze Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 3. W tym roku nie były roznoszone informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W mocy pozostają stawki obowiązujące od kwietnia 2021, tj. za śmieci sortowane 17,90 zł miesięcznie od osoby. Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami za I kwartał przypada również 15 marca.
 4. Ze względu na zagrożenie COVID-19 uprasza się o zachowywanie zaleceń sanitarnych.

Z wyrazami szacunku
Jan Sikora – sołtys
11.03.2022

Wydawanie decyzji podatkowych

2022-02-12 - Ogłoszenie o decyzjach podatkowych Decyzje o wymiarze podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego na rok 2022 Wydawane będą:

 • w budynku WDK – Głogoczów 406, w pomieszczeniach dawnej przychodni lekarskiej:
  • 14 lutego (poniedziałek) w godzinach 7:00 – 11:00
  • 15 lutego (wtorek) - w godzinach 7:00 – 11:00 oraz 17:00 – 19:00
  • 16 lutego (środa) - w godzinach 7:00 – 11:00
  • 17 lutego (czwartek) - w godzinach 7:00 – 11:00 oraz 17:00 – 19:00
  • 18 lutego (piątek) - w godzinach 7:00 – 11:00
  • 19 lutego (sobota) - w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 17:00 – 19:00
 • u sołtysa - w innym, uzgodnionym telefonicznie pod numerem 605403773, terminie.

Uwaga!

 1. Wraz z decyzjami podatkowymi, osobom zainteresowanym, będą wydawane kwestionariusze Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z obowiązku złożenia deklaracji CEEB nie zwalnia złożenie przed dwoma laty gminnej ankiety dotyczącej źródeł ciepła.
 2. W tym roku nie będą roznoszone informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W mocy pozostają stawki obowiązujące od kwietnia 2021, tj. za śmieci sortowane 17,90 zł miesięcznie od osoby.
 3. Ponieważ także w tym roku, ze względu na ograniczenia anty-COVID-owe, stoi pod dużym znakiem zapytania możliwość zorganizowania Zebrania Wiejskiego, uprasza się o zgłaszanie przy okazji odbierania decyzji podatkowych (najlepiej w formie pisemnej), dróg, rowów i innych zagadnień wymagających interwencji.
 4. Wpłat na podatek będzie można dokonywać w tradycyjnej formie „u sołtysa” już przy odbieraniu nakazów, jak też i w marcu. Dokładne terminy będą podane później. Wpłaty przyjmowane będą w gotówce lub poprzez płatność kartą.
 5. Uprasza się, by odbierając decyzje podatkowe, tudzież dokonując wpłat podatku stosować się do ogólnie przyjętych zasad sanitarnych.

Z wyrazami szacunku
Jan Sikora – sołtys
12.02.2022


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl