www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

"Trzeba się ruszać

Baner Joga 2023

Projekt "Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" w Głogoczowie dobiegł końca. Co czwartek sala gościnnego Domu Kultury czekała na uczestników projektu i co czwartek parkiet pełny był mat. Warto nadmienić, że był już to kolejny projekt zachęcający do ćwiczeń rozciągających i oddechowych, dzięki czemu tego typu aktywność gości w Głogoczowie już ponad 3 lata. Serie ćwiczeń były tak skomponowane, że możliwy był równoczesny udział w treningu zarówno bardzo młodych osób, jak i seniorów.

Najbardziej wytrwałym uczestnikiem okazała się Pani Ela, która nie tylko wzięła udział w 29 treningach, ale i zwykle wracała do domu pieszo po zajęciach. Niech jej hasło, gdy proponuję podwiezienie: "Trzeba się ruszać" zostanie z nami na dłużej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Miasta i Gminy Myślenice oraz współpraca Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Głogoczowie.

Małgorzata Jończyk
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
2023-12-04

Sprawa S52 czyli czym GDDKiA się nie chwali

2023-11-24_Czym_GDDKiA_chwali+c_si+e_nie_chce.jpgW środę GGKiA ogłosiła drugi przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przebiegu S7 w relacji Kraków - Myślenice. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż jego zwycięzca, firma Transprojekt Gdański wycofała się z podpisania umowy tuż po tym, gdy okazało się, że po październikowych wyborach parlamentarnych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zmiana władzy. Firma tłumaczyła swój krok źle skalkulowanymi kosztami.

Z punktu widzenia Głogoczowa, każda informacja o pracach nad S7 jest w zasadzie korzystna - gdyż daje nadzieję, na zmniejszenie ruchu na obecnej zakopiance. Jednak koncepcje preferowane przez GDDKiA niosą też pewne istotne zagrożenia dla naszej miejscowości.

Przeglądając dokumentację przetargową, łatwo odnaleźć fragmenty z których jednoznacznie wynika, że prace nad STEŚ dla S7 mają być prowadzone łącznie z analizami nad połączeniem przyszłej S7 z planowaną S52 od węzła w Głogoczowie. Zapisy takie znajdują się choćby w Tomie III dokumentacji, w tzw. Dokumencie 0 "Wymagania Ogólne":

"Zakres zamówienia dotyczy nowego przebiegu S7 na odcinku Kraków – Myślenice oraz połączenia z Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). (...) Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). Nowy przebieg S7 należy rozpatrywać łącznie z nowym przebiegiem S52, proponując wspólne rozwiązania wariantowe dla obu dróg ekspresowych."

Jak się wydaje, o tym, że budowa S7 traktowana będzie łącznie z przedłużeniem S52 GDDKiA woli nie mówić. Fakt ten, nie jest odnotowany w dość obszernym tytule zadania, zaś w notatkach prasowych jedno zdanie na ten temat pojawiło się dopiero po dyskusji w mediach społecznościowych o przyczynach ukrywania tej wiadomości.

Czy GDDKiA liczyła więc, że przemilczając tę istotną informację, zamiary związane S52 przejdą niezauważone? Dokładnie taka sama polityka informacyjna obowiązywała bowiem przy publikacji materiałów prasowych związanych z pierwszym przetargiem. Ewentualne motywacje takiego postępowania wydając się być dosyć oczywiste - chęć zmniejszenia zasięgów terytorialnych potencjalnych konfliktów związanych z planami budowy dróg w gęsto zabudowanym terenie. Już sam przebieg S7 budzi i będzie budził duże emocje. Plany przedłużenia s52 dołożą zaś kolejne.

Z punktu widzenia Głogoczowa, z zamiarami przedłużenia S52 wiążą się trzy poważne zagrożenia:

 1. Nowy korytarz drogowy, który teoretycznie może przeciąć dzielnice Czarny Las i Zagórzyniec. Obawy te były mocno artykułowane przez Mieszkańców wspomnianych dzielnic już wczesną wiosną ubiegłego roku, po ogłoszeniu wyników prac nad Studium Korytarzowym.
 2. Rozbudowa węzła na Krzyżowej z układu trójkierunkowego (Kraków - Myślenice - Kalwaria) na czterokierunkowy (Kraków - Myślenice - Kalwaria - Wieliczka), która wraz z podwojeniem liczby relacji (z 6 obecnie do 12 docelowo) spowoduje konieczność co najmniej dwukrotnego powiększenia tarczy skrzyżowania.
 3. Konieczność poszerzenia S52 od węzła do praktycznie granic Głogoczowa z obecnie planowanego układu 2x2 na układ 2x3 w związku z większą liczbą łącznic w poszczególnych relacjach.

Powyższe kwestie są na tyle istotne, że warto nad nimi się zastanawiać i rozmawiać o nich już teraz, by być dobrze przygotowanym do konsultacji społecznych które będą prowadzone w przyszłości w ramach prac nad STEŚ. Jak pokazały konsultacje nad przebudową DK7, dyskusje z GDDKiA są trudne, ale gdy ma się w garści dobre argumenty, są jak najbardziej możliwe.

Źródła informacji

Notatka prasowa na stronie GDDKiA
Strona z materiałami przetargowymi

24.11.2023, Jan Sikora

Jak głosował Głogoczów

Opadł kurz przedwyborczej rywalizacji, akt demokracji bezpośredniej się dokonał, głosy zostały zliczone - pora więc na krótkie podsumowanie - jak głosował Głogoczów.

Frekwencja

Pierwsza i najbardziej oczywista odpowiedź to taka, że Głogoczów głosował licznie. Oddano (w wyborach do Sejmu) 1878 głosów ważnych, czyli o 384 głosów więcej niż w roku 2019. Jest to wzrost o ponad 25%! Niestety, wzrosła również liczba głosów nieważnych z 19 do 31 czyli ponad 50%. Ogółem frekwencja liczona na podstawie liczby wydanych pakietów do głosowania odniesiona do liczby uprawnionych wyniosła 78,3% (1910/2439) i jest wyraźnie wyższa niż przed czterema laty gdy osiągnęła tylko 64,2% (1513/2355).

Omawiając tę część powyborczych analiz, nie sposób się nie pochylić nad danymi o liczbie uprawnionych do głosowania, która jest raptem o 84 osoby większa niż przed czterema laty. Liczba ta wydaje się niezwykle mała, gdy spojrzeć na szereg nowych osiedli, które w ostatnim okresie w Głogoczowie powstały. Dane te mogą być przesłanką uzasadniającą tezę, że nowi mieszkańcy unikają meldowania się w gminie Myślenice. Podejrzenie to, wzmacnia prawie 8-krotny wzrost liczby osób które głosowały na podstawie zaświadczenia (39 vs. 5), bo trudno uwierzyć, że ów wzrost spowodowany był tylko "turystyką wyborczą".

Wybory do Sejmu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Sejmu.jpgW wyborach do Sejmu Głogoczowianie najliczniej poparli Prawo i Sprawiedliwość, udzielając kandydatom z tego komitetu 796 głosów. Kolejne miejsca zajęły komitety: Trzeciej Drogi - 379, Koalicji Obywatelskiej - 347, Konfederacji - 181 i Nowej Lewicy - 106. Peleton zamknęły komitety "Polska jest jedna" - 39 oraz Bezpartyjnych Samorządowców - 30.

Najlepszy wynik indywidualny - 386 głosów - uzyskał Władysław Kurowski (PiS) z sąsiedniego Jawornika który uzyskał powtórnie mandat poselski. Miejsca na podium przypadły Łukaszowi Kmicie (PiS) - 172 i Maciejowi Ostrowskiemu (Trzecia Droga) - 150. Jako ciekawostkę, warto odnotować zaskakująco słaby wynik starosty Józefa Tomala (102) którego wyprzedziła nawet pochodząca z Kęt, liderka listy KO Dorota Niedziela (115)

Zwycięstwo PiS-u i posła Władysława Kurowskiego ma jednak gorzko-kwaśny posmak, gdyż uzyskane w tym roku wyniki są wyraźnie gorsze niż przed czterema laty. Spadki są odpowiednio o 98 i 58 głosów, i to przy przecież dużo wyższej frekwencji. Powinno to dać trochę do myślenia sztabowcom tej partii, zwłaszcza, że przecież to właśnie rządy Zjednoczonej Prawicy przyniosły realne nadzieje na spełnienie się marzeń Głogoczowian o bezkolizyjnych przejazdach przez DK7. Niewykorzystanie propagandowe takiego osiągnięcia było co najmniej nieroztropne.

Ciekawostką tegoroczny wyborów jest, że startował w nich Głogoczowianin. Dariusz Tylek kandydował jednak w sąsiednim okręgu gdzie zebrał 1935 głosów. Na uzyskanie mandatu było to zbyt mało, ale zajęcie 12 miejsca na 28-osobowej liście PiS-u to całkiem dobry debiut.

Wybory do Senatu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Senatu.jpgSenator Andrzej Pająk (PiS) ponownie wygrał w Głogoczowie uzyskując 792 głosy (spadek o 163 głosy względem roku 2019), tym samym nieznacznie wyprzedzając Krzysztofa Klęczara (Trzecia Droga) który głosów zebrał 738. Ci dwaj kandydaci wyraźnie zdystansowali trzeciego konkurenta - Dawida Łukajczyka (Konfederacja) który musiał się zadowolić 227 głosami. Pozostali dwa kandydaci: Burzyński Zbigniew i Grabarczyk Piotr nie przekroczyli liczby 100 głosów.

Referendum

2023-10-15_Frekwencja_w_referendum.jpgPodobnie jak w całej Polsce, tak i w Głogoczowie dało się zauważyć zjawisko odmowy udziału w referendum. Karty referendalne pobrały tylko 1264 osoby, podczas gdy w wyborach do Sejmu i Senatu głosowało 1910 osób. Taką postawę trudno zinterpretować inaczej jak wyraźny sygnał dla polityków "róbta co chceta, a nam głowy nie zawracajta". Tym niemniej, gdyby rozpatrywać ważność referendum lokalnie, to w Głogoczowie byłoby ono ważne - frekwencja sięgnęła prawie 52%, zaś odpowiedzi w lwiej części były przeciwko wyprzedaży majątku narodowego, podwyższaniu wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy z Białorusią i relokowaniu do Polski migrantów.

Źródła informacji

wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w referendum

17.10.2023, Jan Sikora

Budżet Obywatelski 2024

2023-09-14_Bud+zet_Obywatelski_2024_-_zadania.jpg Już tylko niecałe dwie doby zostały by oddać głos na zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku. Warto zagłosować, bo tak jak zazwyczaj, Mieszkańcy Głogoczowa zgłosili kilka ciekawych propozycji.

"BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie", "Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie, jak na Wimbledonie. Zakup traktorka ogrodowego" i "Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe w Głogoczowie" - to zadania które były już, w takiej lub podobnej formie, zgłaszane w poprzednich edycjach. Nowością jest pomysł: "Biało-czarne klawisze z paletą brzmień i bogactwem tonów" czyli propozycja zakupu nowego instrumentu dla Wiejskiego Domu Kultury.

Warto pamiętać, że głosując na zadanie sołeckie, można oddać też głos na jedno z trzech zadań ogólnomiejskich: "Park Jaśnie Oświecony - wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J. I. Sztaudyngera na Zarabiu", "Mobilna scena dla wszystkich" oraz "Kino letnie w myślenickim Parku Jordana".

Koniec głosowania w piątek, 22 września o godzinie 14:00. Głosować można elektronicznie na stronie Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, albo w formie papierowej wrzucając głos do specjalnych urn, z których jedna stoi w holu głogoczowskiej Szkoły. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy gminy/sołectwa którzy ukończyli 16 lat.

20.09.2023, Jan Sikora

Ptasia Grypa w Gminie Myślenice

2023-05-20_Zasady_bioasekuracji_HPAI.png Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym, zostanie wyznaczony obszar zagrożony, który obejmie Powiat Myślenicki i powiaty sąsiednie.

Dla ochrony przez ptasią grypą zaleca się przestrzeganie poniższych reguł:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Dalsze wytyczne, między innymi dla hodowców gołębi i ferm załączone są w pliku: "ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ"

20.05.2023, Jan Sikora

Kolejny krok ku drodze przez Piłogrzbiet

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty na przebudowę drogi gminnej przez Piłogrzbiet. Do przetargu stanęło pięcioro wykonawców, oferując wykonanie zadania w następujących cenach:

 1. AG System Sp. z o.o. - 2 915 100.00 zł
 2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 2 448 930.00 zł
 3. Pol-Bruk Pietrzak Sp.J. - 3 060 487.43 zł
 4. konsorcjum PROFEXIM Sp. j. H.J.Duda i BILDEX Dariusz Duda - 2 877 055.38 zł
 5. WANTA Sp. z o.o. - 3 199 586.63 zł

Ponieważ aż trzy spośród powyższych ofert mieszczą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie inwestycji, można mieć nadzieję, że jeśli nie wystąpią jakieś przeszkody proceduralne, już wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa. Tym samym uczyniony zostanie kolejny krok w kierunku spełnienia marzenia mieszkańców tej najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

27.04.2023, Jan Sikora

Drugi etap przetargu na przebudowę drogi

Ponieważ przetarg na budowę drogi na Piłogrzbiecie prowadzony był w trybie z możliwością negocjacji, oferenci mieli możliwość złożyć oferty dodatkowe. Na krok ten zdecydowała się firma AG System Sp. z o.o., która w drugim podejściu obniżyła cenę do 2 432 665,71 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż oferty złożone przez konkurentów w pierwszym etapie, to właśnie ten wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Wydarzenie to, planowane jest w najbliższych dniach, i jak łatwo się domyśleć, zapewne będzie podane do wiadomości publicznej i odpowiednio nagłośnione. Od tego momentu, liczony będzie czas 10-ciu miesięcy na wykonanie zadania.

uzupełniono 23.05.2023, Jan Sikora

Trzy dni dla Frania

Już tylko trzy dni pozostały na zebranie pełnej kwoty niezbędnej by opłacić leczenie Frania Foremnego. Trzy dni - a kwota do zebrania jeszcze olbrzymia. Jakie są możliwe scenariusze gdy niezbędna suma nie zostanie zebrana w terminie? Przerwanie tak dobrze rokującego leczenia? Zgoda szpitala na prolongowanie spłaty?

Może lepiej nie stawiać takich pytań, a siły swe, zamiast tracić na gdybanie zamienić w działania dające Franiowi i jego rodzicom realne wsparcie? Pomagać zaś można na różne sposoby:

Warto działać, warto zdobyć się na ten ostatni wysiłek, choćby po to, by kiedyś nie musieć zasypiać z myślą że „mogłam/mogłem pomóc, ale mi się nie chciało”.

2023-03-27 Kiermasz Wielkanocny - plakat 2023-04-01 Charytatywny turniej szachowy- plakat 2023-04-02 Mecz Iskra-Sokół - plakat

29.03.2023, Jan Sikora

Podsumowanie akcji "Inkaso dla Frania"

2023-03-07 - ogłoszenie o podatku Sołtys Jan Sikora kieruje najserdeczniejsze słowa podziękowań do P.T. Mieszkańców Głogoczowa, którzy zechcieli dołączyć do akcji "inkaso dla Frania" i zdecydowali się opłacić podatek metodą tradycyjną czyli u sołtysa. Dzięki dużemu odzewowi, udało się wygenerować na rzecz Frania kwotę 3 768 złotych, która jest dwukrotnie wyższa niż najbardziej nawet optymistyczne założenia czynione przed rozpoczęciem akcji.

19.03.2023 (red)

Rekolekcje Wielkopostne AD 2023

2023-03-19_Rekolekcje_Wielkopostne_AD_2023.jpg Wiara nie może być jak słoik konfitur, takich jakie czasem dostaje się od babci, a które potem, choć zdrowe, pożywne i pachnące trafiają na długie lata do jakiejś szafki, zachomikowane na trudne czasy. Wiara musi być jak chleb - codzienna i świeża.

Takim to obrazowym porównaniem rozpoczął ks. Piotr Krzystek tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 22 marca.

Jan Sikora, 19.03.2023

Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2023

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie, korzystając ze wsparcia ze strony Miasta i Gminy Myślenice, zapraszają osoby dorosłe do wspólnych ćwiczeń.

Baner Joga 2023

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów.

REGULAMIN PROJEKTU „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia”

 1. Każdy Uczestnik zajęć „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia” zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zaleceniami:
  • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
  • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
  • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny/ lekki posiłek - 1 godzina.
  • W czasie zajęć nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
  • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
  • Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
  • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie poinformować trenera.
 2. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 6. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Myślenice, udział w zajęciach jest bezpłatny.
 7. Zajęcia będą organizowane w trybie on-line lub/i stacjonarnie.
 8. Ilość miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność wypełnienia formularza zapisu.
 9. Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu podczas zajęć.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału w zajęciach do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora.
 11. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury w Głogoczowie oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie
 12. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy w Myślenicach.

Monika Kobus; 2023-02-11


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl