www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

SWIG - Razem możemy więcej

Logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa rozpoczyna realizację projektu "SWIG - Razem możemy więcej".

Podejmowane działania wspierane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu 2: Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie w 1 obszarze wsparcia Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

Celem głównym projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w edycji 2011, jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

W ramach Projektu "SWIG - Razem możemy więcej" zaplanowano m.in. kursy komputerowe oraz wyjazdy integracyjne.

Projekt skierowany jest do członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa oraz ich rodzin (wyjazdy rodzinne, integracyjne). Do członków aktywnie działających oraz tych którzy chcą zwiększyć swą aktywność w pracach na rzecz Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: swig@glogoczow.pl

28.06.2011, Monika Kobus

SWIG - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Informacje podstawowe:

 • Numer i nazwa Priorytetu:
  2 Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
 • Numer i nazwa obszaru wsparcia
  1 Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
 • Tytuł zadania:
  SWIG - Razem możemy więcej
 • Okres realizacji:
  01.06.2011 - 30.11.2011
 • Personel projektu:
  Koordynator Projektu: Katarzyna Sobecka-KromkaTel. 501 659 953
  Asystent Koordynatora: Monika Kobus Tel. 604 363 318
  Specjalista ds. księgowości i rozliczenia projektu: Anna Pawlik-Wywrot
 • Wysokość dotacji:
  40 000 zł
 • Pliki do pobrania
Baner - FIO + SWIG

Wiadomości związane z realizacją projektu:
"SWIG - Razem Możemy Więcej"


SWIG - Razem mogliśmy więcej

Baner - FIO + SWIG

Dobiega końca trwający pół roku, projekt "SWIG - Razem możemy więcej" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji Członków oraz integrację.

Kalendarz_2012_-_pierwsza_strona

Członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach Projektu mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach komputerowych z programów biurowych i graficznych oraz w e-learningowym kursie kierownika wycieczek. Odbyły się także trzy wyjazdy integracyjne, jeden do Europejskiej Stolicy Bajek w Pacanowie i do Kurozwęk oraz dwa na spektakle w teatrze Bagatela: "Szalone nożyczki" i "Kochankowie nie z tej ziemi". W ramach projektu bezpośrednio uczestniczyło 29 Członków Stowarzyszenia, pośrednio natomiast członkowie rodzin uczestników bezpośrednich i inni mieszkańcy Głogoczowa.

Osiągniętym rezultatem projektu są także wypracowane przez Członków/Wolontariuszy 230 godziny m.in. związane z prowadzeniem dokumentacji i księgowości SWIG, redagowaniem gazetki oraz newslettera, administracją strony www. Zwieńczeniem zaplanowanych działań jest wydanie Jubileuszowego Kalendarza Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa na 2012 rok.

Cieszymy się, iż działania prowadzone w ramach projektu przyniosły zamierzone rezultaty i w 2012 rok Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa wejdzie wzmocnione do dalszej pracy. Mamy także nadzieję, iż będziemy inspiracją dla innych organizacji jak skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne, realizować zamierzone cele i podążać wyznaczonym kierunkiem, ponieważ sprawne organizacje pozarządowe są wzmocnieniem dobrego państwa.

28.11.2011, Monika Kobus (SWIG)


Wyjazd na spektakl do Teatru Bagatela

Niedzielny wieczór 20 listopada br. Członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa wraz z Rodziną spędzili wspólnie w Teatrze Bagatela. Cytując słowa jednej z uczestniczek, Pani Ani:

Spektakl "Kochankowie nie z tej ziemi" to sztuka bardzo ciekawa, subtelna, dowcipna, relaks na naprawdę bardzo dobrym poziomie.

Jako realizatorzy projektu "SWIG-Razem możemy więcej" cieszymy się że podejmowane działania spotykają się z uznaniem Uczestników.

Wspólne spotkania często owocują nowymi pomysłami, inicjatywami. Tak było i tym razem. Zrodził się pomysł, aby organizować takie wyjazdy częściej. Prosimy więc o zgłaszanie propozycji a my podejmiemy się realizacji.

20.11.2011, Monika Kobus prezes SWIG


Wyjazd do teatru - lista uczestników (aktualizacja)

2011-11-20_Wyjazd_do_teatru_2_-_lista_uczestnikow_w1.png Już w najbliższą niedzielę udamy się do teatru Bagatela na sztukę "Kochankowie nie z tej ziemi". Wyjazd organizowany jest w ramach działań Projektu "SWIG-Razem możemy" więcej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ze względu na otrzymane kolejne formularze zgłoszeniowe od Naszych Członków, prezentujemy aktualną na dzień 13-11-2011 listę osób uczestniczących w wyjeździe.

14.11.2011, Monika Kobus


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl