www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Próbujemy reaktywować serwis glogoczow.pl
 
Niestety, system CMS używany od 2013 roku musiał zostać wyłączony ze względu na zmieniające się standardy w obsłudze skryptów PHP. Dlatego wracamy do wersji starszej, co dla wielu będzie pewnie okazją do przypomnienia sobie, czym żył Głogoczów 8 lat temu. Mamy nadzieję jednak, że wkrótce zostaną tu zamieszczone teksty jak najbardziej aktualne.

logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2022-08-08_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-08-11_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-08-13_Nabozenstwo_Fatimskie.png
Kartka z kalendarza: 2022-08-17_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-08-22_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-08-25_Odpady.png

Wiadomości


Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa

2022-06-24_Projekt_MPZP_dla_G+logoczowa.jpg

24 czerwca rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Procedura wyłożenia, obejmuje nie tylko udostępnienie do wglądu map i opisów, ale także publiczną dyskusję (zaplanowaną na 7 lipca) oraz możliwość składania uwag (w terminie do 29 lipca).

Z projektem można zapoznać się również bez konieczności wyjazdu do Myślenic. Mapy i opisy zostały udostępnione na stronach internetowych Urzędu:

Jan Sikora, 24.06.2022


Kanalizacja na Szwabach i Lonkawie

2022-06-15_Przepompownia_kanalizacyjna_na_Lonkawie.jpg Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje, że dobiegła końca inwestycja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1", a tym samym instalacja została oddana do użytku i przekazana do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Oznacza to, że Mieszkańcy Szwabów i Lonkawy mogą podejmować działania mające na celu podłączanie gospodarstw do kanalizacji. Należy w tym celu zgłosić się do MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach w celu uzyskania warunków i zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków.

Dane kontaktowe:

MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47
32-400 Myślenice
tel. kom. 513 126 498
tel. 12 274 09 40
biuro@mzwikmyslenice.com.pl

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. W ostatnich dniach (dokładnie: 6 czerwca) UMiG poinformował o zawarciu umowy na budowę kolejnego odcinka kanalizacji. Zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice - GŁOGOCZÓW - etap V" zostało wycenione na 2.618.562,66 zł. Ta wiadomość powinna ucieszyć szczególnie Mieszkańców Lonkawy, bo związane są z nią nadzieje na poprawę stanu bardzo sfatygowanej drogi od "Biesiady" do boiska.

Jan Sikora, 15.06.2022


Robotyka dla dzieci

2022-04-20 Lego Od najbliższego czwartku wracają zajęcia z robotyki dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filią w Głogoczowie.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką, wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Doskonale wpływają na rozwój dziecka, rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2022 roku" a także dzięki gościnności Wiejskiego Domu Kultury zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się o godzinie 19:00 w czwartki. Obowiązują zapisy a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

- Formularz zapisów -

Jan Sikora, 20.04.2022


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl