www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wielkanoc 2023

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2023-06-12_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-06-13_Nabozenstwo_Fatimskie.png
Kartka z kalendarza: 2023-06-20_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-06-22_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-06-26_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-07-04_Odpady.png

Wiadomości


Ptasia Grypa w Gminie Myślenice

2023-05-20_Zasady_bioasekuracji_HPAI.png Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym, zostanie wyznaczony obszar zagrożony, który obejmie Powiat Myślenicki i powiaty sąsiednie.

Dla ochrony przez ptasią grypą zaleca się przestrzeganie poniższych reguł:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Dalsze wytyczne, między innymi dla hodowców gołębi i ferm załączone są w pliku: "ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ"

20.05.2023, Jan Sikora


Kolejny krok ku drodze przez Piłogrzbiet

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty na przebudowę drogi gminnej przez Piłogrzbiet. Do przetargu stanęło pięcioro wykonawców, oferując wykonanie zadania w następujących cenach:

 1. AG System Sp. z o.o. - 2 915 100.00 zł
 2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 2 448 930.00 zł
 3. Pol-Bruk Pietrzak Sp.J. - 3 060 487.43 zł
 4. konsorcjum PROFEXIM Sp. j. H.J.Duda i BILDEX Dariusz Duda - 2 877 055.38 zł
 5. WANTA Sp. z o.o. - 3 199 586.63 zł

Ponieważ aż trzy spośród powyższych ofert mieszczą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie inwestycji, można mieć nadzieję, że jeśli nie wystąpią jakieś przeszkody proceduralne, już wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa. Tym samym uczyniony zostanie kolejny krok w kierunku spełnienia marzenia mieszkańców tej najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

27.04.2023, Jan Sikora

Drugi etap przetargu na przebudowę drogi

Ponieważ przetarg na budowę drogi na Piłogrzbiecie prowadzony był w trybie z możliwością negocjacji, oferenci mieli możliwość złożyć oferty dodatkowe. Na krok ten zdecydowała się firma AG System Sp. z o.o., która w drugim podejściu obniżyła cenę do 2 432 665,71 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż oferty złożone przez konkurentów w pierwszym etapie, to właśnie ten wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Wydarzenie to, planowane jest w najbliższych dniach, i jak łatwo się domyśleć, zapewne będzie podane do wiadomości publicznej i odpowiednio nagłośnione. Od tego momentu, liczony będzie czas 10-ciu miesięcy na wykonanie zadania.

uzupełniono 23.05.2023, Jan Sikora


Trzy dni dla Frania

Już tylko trzy dni pozostały na zebranie pełnej kwoty niezbędnej by opłacić leczenie Frania Foremnego. Trzy dni - a kwota do zebrania jeszcze olbrzymia. Jakie są możliwe scenariusze gdy niezbędna suma nie zostanie zebrana w terminie? Przerwanie tak dobrze rokującego leczenia? Zgoda szpitala na prolongowanie spłaty?

Może lepiej nie stawiać takich pytań, a siły swe, zamiast tracić na gdybanie zamienić w działania dające Franiowi i jego rodzicom realne wsparcie? Pomagać zaś można na różne sposoby:

Warto działać, warto zdobyć się na ten ostatni wysiłek, choćby po to, by kiedyś nie musieć zasypiać z myślą że „mogłam/mogłem pomóc, ale mi się nie chciało”.

2023-03-27 Kiermasz Wielkanocny - plakat 2023-04-01 Charytatywny turniej szachowy- plakat 2023-04-02 Mecz Iskra-Sokół - plakat

29.03.2023, Jan Sikora


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl