www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

"Jestem Aktywny 2010" - Najczęściej Zadawane Pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące projektu "Jestem Aktywny". Mamy nadzieję że taka forma informacji przybliży P.T. Czytelnikom projekt oraz zachęci do szerokiego uczestnictwa.

 1. Kto finansuje projekt Jestem Aktywny?

  Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu Miasta i Gminy Myślenice dotacją w wysokości 3500 zł.
  Planowane są również kwoty pozyskane od uczestników za udział w wyjazdach, oraz środki własne Stowarzyszenia a także wsparcie firm i osób fizycznych.

 2. Czy każde dziecko może wziąć udział w Projekcie?

  W Projekcie mogą brać udział dzieci zamieszkujące w Głogoczowie, oraz dzieci członków Stowarzyszenia bez względu na miejsce zamieszkania.

 3. Na czym w skrócie polega Projekt?

  Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w podziale na trzy dziedziny: kulturę, naukę i rozwój własny. Organizatorzy w ramach projektu wskazują także wydarzenia, odbywające się w Głogoczowie i gminie Myślenice, jako wydarzenia rekomendowane do rozwijania własnej aktywności.

 4. Co to jest Paszport Aktywności i czemu służy?

  2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[2].jpg 2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[1].jpg Paszport jest formą motywacyjną i łączącą wszystkie wydarzenia w ramach Projektu.
  Każdy z uczestników w czasie udziału w pierwszym wydarzeniu, otrzymuje Paszport w którym zbiera naklejki potwierdzające obecność na zajęciach.
  Integralną częścią Paszportu jest kupon który złożony po zakończeniu Projektu bierze udział w losowaniu nagród-upominków.
  W Paszporcie jest również miejsce na naklejki potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu rekomendowanym.

 5. Jaki jest mechanizm losowania nagród?

  W losowaniu biorą udział prawidłowo wypełnione i złożone kupony.
  W losowaniu nagrody głównej biorą udział kupony z największą liczbą naklejek potwierdzających udział w wydarzeniach organizowanych.
  Po wylosowaniu nagrody głównej spośród wszystkich złożonych kuponów (poza wygranym kuponem z losowania pierwszego) losowane są nagrody - niespodzianki.

 6. Czy mogę uczestniczyć tylko w jednym spotkaniu warsztatowym "Jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi"?

  Nie, ponieważ zaplanowany jest cykl spotkań i celowe jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

 7. Czy jeżeli zapisałam się na pierwsze spotkanie z cyklu warsztatowego, muszę zapisywać się na kolejne spotkania?

  Nie, na warsztaty Jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi , na daną grupę zapisujemy się tylko raz przed rozpoczęciem cyklu.

 8. Gdzie szukać informacji o Projekcie?

  Informacje o Projekcie zamieszczane są na stronach www.glogoczow.pl prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.
  Na stronie głównej Projektu http://glogoczow.pl/strona.php?tytul=Jestem_Aktywny_2010 zamieszczone są wszystkie istotne informacje o projekcie oraz spis wydarzeń organizowanych w ramach projektu jak też spis wydarzeń rekomendowanych. Na stronę tę można trafić klikając w baner umieszczony na stronie głównej www.glogoczow.pl albo poprzez "menu strony>bieżące projekty SWIGu>Jestem Aktywny".
  Na stronie http://glogoczow.pl/projekt.php?t=jestem_aktywny_2010 zamieszczane będą aktualności związane z Projektem oraz relacje z wydarzeń.
  Projektowi jest też poświęcony jeden z wątków na forum dyskusyjnym forum.glogoczow.pl
  Niezbędne informacje umieszczane są też na tablicy ogłoszeń w domu Kultury oraz za zgodą Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w budynku szkoły.

 9. Kto jest zatrudniony w ramach Projektu?

  W ramach Projektu planuje się zatrudnienie specjalisty pedagoga-terapeutę. Pozostałe prace wykonywane są przez członków Stowarzyszenia w ramach wolontariatu.

 10. Jakie są planowane wydarzenia?

  W planach jest wyjazd do Filharmonii Krakowskiej, Obserwatorium Astronomicznego, Ogrodu Doświadczeń. Ważny podkreślenia jest fakt iż harmonogram jest elastyczny i może się zmienić w zależności od oferty ciekawych wydarzeń i możliwości organizacyjnych i finansowych Stowarzyszenia.

 11. W jaki sposób można włączyć się, pomóc w realizacji Projektu?

  Współpracę można podjąć na różnych płaszczyznach.

  • Jako pomysłodawca ciekawych propozycji, rozwiązań organizacyjnych
  • Jako wolontariusz w trakcie zajęć i wyjazdów
  • Jako współtwórca strony internetowej, pisząc notatkę po wydarzeniu
  • Wsparciem finansowym projektu
  • W ramach wydarzeń rekomendowanych
  • Przekazując nagrody

 12. Czy jedna osoba może mieć dwa Paszporty Aktywności?

  Nie, jedna osoba może mieć tylko jeden Paszport. Nie można się również wymieniać ani odstępować naklejek. Ilość naklejek na kuponach przed losowaniem nagród będzie weryfikowana z listami uczestnictwa w wydarzeniu.

opracowanie: Monika Kobus, 29.04.2010

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl