www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

odNOWA

Głogoczowska gazeta odNOWA to kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa dzięki finansowemu wsparciu firm oraz osób prywatnych.

Zawiera on informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych przez nas na rzecz lokalnej społeczności, inwestycji ważnych dla naszej miejscowości, wydarzeń kulturalnych, funkcjonowania placówek oświatowych oraz działalności innych organizacji pozarządowych.

Autorami tekstów są wolontariusze SWIG-u oraz osoby związane z Głogoczowem i działającymi organizacjami. Jesteśmy otwarci na współprace, dlatego jeśli masz ciekawy temat lub artykuł, chciałbyś włączyć się w pracę redakcji, skontaktuj się z nami pod adresem: odnowa@glogoczow.pl

A jak zaczynaliśmy? Najpierw była KURENDA (czerwiec 2010), ale niestety bardzo powoli przechodziła z domu do domu. Potem były spotkania "Partnerstwo dla Głogoczowa", na których organizacje i mieszkańcy sugerowali, że w Głogoczowie potrzebna jest gazeta. No i stało się - z pierwszym numerem gazety "odNOWA" wystartowaliśmy w październiku 2010 roku, a wasze pozytywne komentarze zmobilizowały nas aby gazeta ukazywała się regularnie jako kwartalnik.

W dniu 28 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny postanowił, na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, wpisać czasopismo "odNOWA" do rejestru dzienników i czasopism pod numerem Ns. Rej. 5/11. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Monika Kobus.

"odNOWA" trafia do Czytelników na dwa sposoby: wersja elektroniczna numeru bieżącego oraz numerów archiwalnych zawsze na najlepszych stronach Głogoczowa: www.glogoczow.pl, gazeta drukowana jest dostarczana do skrzynek pocztowych oraz jest wykładana w Ośrodku Zdrowia i Domu Kultury.

Życzymy miłej lektury!

2011-02-28, Małgorzata Jończyk

W bieżącym numerze:

odNOWA_2013-02.png

Nadzieja na przejście nad Zakopianką? Zapowiedź "Jestem Aktywny 2013", Spotkania Szachowego na Myślenickim Rynku i imprezy plenerowej "Wieś jak Dzwon". Wycieczki ze SWIG'iem - do Pragi i Doliny Chochołowskiej. Konkursowa wiosna: konkurs ogrodowy, "Let's Sing", "Co wiesz o Głogoczowie" i "Wiersze o Głogoczowie". Wiersze dla Mamy. Kwiecień w Domu Kultury. Harcerski Mundur. Porady: Uczymy dzieci mówić, O umowach, Problemy zębowe starszego wieku. Historie odNowa - "Maciek ze Szwabów". Wywiad - "Czym skorupka za młodu nasiąknie". Wiadomości sportowe piłkarskie i kolarskie. Pierwszy maratończyk w Głogoczowie?


Poprzednie wydanie: odNOWA 2013-01

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl