www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Jestem Aktywny 2011

zamknij    

Rekomendacja: EKO-AKTYWNI

Organizatorzy Projektu "Jestem Aktywny" rekomendują udział w akcji EKO-AKTYWNI:

Czy wiesz dlaczego nie wyrzucamy baterii do kosza na śmieci?
Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną. Baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit., które są niebezpieczne, gdy trafią do kosza na śmieci lub na dzikie wysypisko. Baterie należy oddzielać od zwykłych śmieci bezpośrednio w domu i wrzucać do odpowiednich pojemników, z których trafią do punktów odzysku.

Zbierając baterie nic nie tracisz a możesz jedynie zyskać.

Pomyśl o tym i do 31 maja 2011r. przynieś 5 zużytych baterii do Domu Kultury lub Biblioteki (w godzinach otwarcia) a otrzymasz naklejkę do Paszportu Aktywności. Jeśli przyniesiesz 10 baterii - dodatkowo otrzymasz fajną smycz.

Oczywiście EKO-AKTYWNI mogą być młodsi i starsi a baterii przyjmujemy bez limitu :)

09.05.2011

Duże powodzenie jakim cieszył się Projekt "Jestem Aktywny" realizowany w roku 2010 skłoniło jego organizatorów do podjęcia realizacji jego drugiej edycji.

Projekt "Jestem Aktywny" jest realizowany w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia: organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślenice.

Adresatami Projektu są dzieci i młodzież zamieszkujący w Głogoczowie oraz dzieci członków Stowarzyszenia, a pośrednio również ich Rodzice.
Celem Projektu jest rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do uczestnictwa w wydarzenia kulturalnych. Projekt ma również na celu pobudzenie aktywności w sferach nauki, kultury oraz rozwoju osobowego.

Projekt jest realizowany poprzez organizację różnorodnych i interesujących zajęć warsztatowych i wyjazdowych, o których informacje będą na bieżąco ukazywać się na stronie www.glogoczow.pl. W związku z założeniami i możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Projektu, liczba osób mogących uczestniczyć w proponowanych wydarzeniach będzie ograniczona - listy uczestników tworzone będą według kolejności zgłoszeń. Informacje o terminach zapisów na poszczególne propozycje będą zamieszczane na stronie internetowej i tablicy informacyjnej SWIG w Domu Kultury.
Zapisy zgodnie z Regulaminem w Domu Kultury

Organizatorzy, na stronie www.glogoczow.pl, będą również rekomendować godne uwagi wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki jako propozycje alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu.

Dzieci i młodzież podczas uczestnictwa w pierwszym wydarzeniu otrzymuje od organizatorów specjalną książeczkę - Paszport Aktywności, który służy do zbierania naklejek potwierdzających uczestnictwo w organizowanych lub rekomendowanych wydarzeniach.
Na zakończenie Projektu, wszystkie prawidłowo złożone kupony z naklejkami stanowiące część Paszportu Aktywności wezmą udział w losowaniu nagród.

 • Pomysłodawca, wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa we współpracy z Domem Kultury w Głogoczowie
 • Budżet planowany: Kwota dotacji z UMiG Myślenice: 5500 zł, Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty uczestników Projektu: 950 zł
 • Okres realizacji: 14-03-2011 do 30-11-2011
 • Osoby odpowiedzialne: Monika Kobus - koordynator projektu, Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu, Grażyna Głąb - wsparcie organizacyjne i merytoryczne, Jan Sikora - administracja stron www projektu
 • Kontakt: swig@glogoczow.pl, Monika Kobus (tel. 604 363 318), Katarzyna Sobecka-Kromka (tel. 501 659 953)
  wdk@glogoczow.pl, Grażyna Głąb (tel.12 273 77 11)
  Głogoczów 406
 • Podstawowe dokumenty:
 • Strony powiązane tematycznie:

Zapraszamy do zgłaszania propozycji ciekawych wydarzeń, które można włączyć do programu Projektu oraz do współpracy w ramach rekomendacji wydarzeń.

Życzymy miłej zabawy

Projekt "Jestem Aktywny 2011" wsparli:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice herb Myślenic
McDonalds logo McDonalds
Nadzieja - Fundacja Doroty Stalińskiej baner Fundacji Nadzieja.jpg
Logo_Ubezpieczenia_Szlachetka.jpg Logo PGNiG Logo Festiwal Galicja Logo Parku Wodnego

Wiadomości związane z projektem "Jestem Aktywny 2011"


Głogoczów stawia na aktywność

Mini_baner-Jestem_Aktywny_2011.pngWraz z końcem listopada, zakończył się realizowany w Głogoczowie projekt Jestem Aktywny 2011, którego pomysłodawcą i realizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Zapraszamy do lektury podsumowania projektu zamieszczonego na stronie: Głogoczów stawia na aktywność

2.12.2011, Monika Kobus (SWIG)


Budujemy Robota (Jestem Aktywny 2011)

2011-11-29_Jestem_Aktywny_2011_-_Budujemy_robota_[05].jpg 2011-11-29_Jestem_Aktywny_2011_-_Budujemy_robota_[11].jpg Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach realizacji projektu Jestem Aktywny 2011 zaproponowało dzieciom i młodzieży warsztaty z robotyki.

Zajęcia prowadzili instruktorzy z firmy RoboCAMP. Na prawie 3 godziny sala Domu Kultury w Głogoczowie zamieniła się w pracownię nauk matematyczno-przyrodniczych. Przygotowane 3-osobowe stanowiska, wyposażone w laptopy oraz zestawy robotów LEGO Mindstorms NXT 2.0 czekały na odważnych i ciekawych wiedzy, być może, przyszłych inżynierów. Każdy z uczestników otrzymał identyfikator i smycz firmy RoboCAMP a następnie aktywnie brał udział w zajęciach poznając tajniki robotyki i automatyki.

czytaj dalej...


Zakończenie projektu "Jestem Aktywny 2011"

2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[2].jpg 2010-04-29_Jestem_Aktywny_-_Paszport_aktywno+sci_[1].jpg W dniu 29 listopada ok godz 17:00 odbędzie się losowanie nagród wśród uczestników projektu Jestem Aktywny. W związku z powyższym kupony z Paszportu Aktywności należy złożyć w Domu Kultury do dnia 29 XI do godziny 15:00. Prosimy uzupełnić kupon o dane kontaktowe (imię nazwisko, nr telefonu). Kupony złożone po tym terminie, lub nieprawidłowo wypełnione nie biorą udziału w losowaniu.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.glogoczow.pl

23.11.2011, Monika Kobus


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl