www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

 
 
Felietony
Opinie
Polemiki

Wiatraki na Czarnym Lesie?


Początkiem grudnia 2023 roku przez Polskę przetoczyła się burzliwa dyskusja o podjętej przez obecną większość sejmową (KO, 3-Droga, Lewica) próbie liberalizacji ustawy wiatrakowej. Inicjatorzy zmian argumentowali, że poluzowanie przepisów jest konieczne dla ożywienia branży, ułatwi wypełnienie celów klimatycznych wyznaczonych przez Unię Europejską, które zakładają 43 procentowy udział energii wiatrowej w miksie energetycznym oraz jest szansą na szybką absorpcję środków z Krajowego Planu Odbudowy. Z kolei zwolennicy zachowania status quo (głównie obóz PiS) przytaczali fakty o uciążliwości elektrowni wiatrowych i wskazywali na fakt, że obecne regulacje są zbliżone do tych obowiązujących w Europie Zachodniej.

Czy wielkie dysputy i przepychanki słowne toczone daleko w Warszawie mogą mieć wpływ na nasz Głogoczów? Pomysły wiatrakowe chwilowo spadły z agendy, ale ostatnie działania władz, mogące skutkować "sabotażem" energetyki atomowej, sugerują że już wkrótce o wiatrakach będzie znów głośno. Czy więc ewentualna zmiana przepisów sprawi, że głogoczowski krajobraz zostanie ubogacony łopatami siłowni wiatrowych? Jeśli tak, to w jaki sposób może to wyglądać gdy dojdzie do ewentualnej realizacji? Naturalnie, trudno odpowiedzieć na te pytania nie mając dostępu do specjalistycznych danych, a zwłaszcza nie znając treści kuluarowych rozmów polityków, lobbystów i biznesmenów, w których dyskutowane i podejmowanie są decyzje. Można wszakże próbować szukać odpowiedzi korzystając z informacji pojawiających się w mediach, i posiłkując się ogólnodostępnymi narzędziami - Geoportalem, mapą wietrzności i jakimkolwiek programem graficznym umożliwiającym prace na warstwach i maskach.

czytaj dalej...


strony:   1   2   3

Jan Sikora, 2 kwietnia 2024r.

2023-12-09_Gdzie_stan+a_elektrownie_wiatrowe.jpg

Zastrzeżenia formalne:

  • Niniejszy tekst jest prywatną opinią jego autora, w szczególności, zawarte w nim stwierdzenia nie są oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.
  • Niniejszego tekstu nie należy odczytywać jako wyrazu poparcia autora dla pomysłów budowy siłowni wiatrowych w Głogoczowie, a wręcz przeciwnie.
  • Tekst jest wyłącznie teoretycznym rozważaniem na temat możliwości budowy elektrowni wiatrowych na terenie Głogoczowa po zmianie przepisów. W szczególności, autor nie posiada żadnej wiedzy o jakichkolwiek rzeczywistych planach i zamiarach stawiania wiatraków.
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl