www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Jubileusz dziesięciolecia Koła Szachowego WDK Głogoczów

26 lutego 2011 w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie odbył się jubileuszowy turniej szachowy z okazji dziesięciolecia Koła Szachowego...

2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[01].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[02].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[03].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[04].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[05].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[06].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[07].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[08].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[09].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[10].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[11].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[12].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[13].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[14].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[15].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[16].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[17].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[18].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[19].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[20].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[21].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[22].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[23].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[24].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[25].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[26].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[27].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[28].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[29].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[30].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[31].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[32].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[33].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[34].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[35].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[36].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[37].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[38].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[39].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[40].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[41].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[42].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[43].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[44].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[45].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[46].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[47].jpg2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[48].jpg

2011-02-26; Zdjęcia: Paweł Olejniczak


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl