www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Aktualności

W tej galerii znajdują się zdjęcia ilustrujące informacje o bieżących wydarzeniach które były zamieszczone na stronach głogoczowa a które nie trafiły do wydzielonych galerii tematycznych

2013-05-26_Impreza_plenerowa_-_Wie+s_jak_dzwon_-_plakat.jpg 2013-03-31_+Zyczenia_Wielkanocne_od_So+ltysa_i_Rady_So+leckiej.jpg 2013-03-16_Zebranie_wiejskie_[03].jpg 2013-03-16_Zebranie_wiejskie_[02].jpg 2013-03-16_Zebranie_wiejskie_[01].jpg 2013-03-11_Zaniedbany_przystanek_[01].jpg 2012-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_Stowarzyszenia_Wspierania_Inicjatyw_G+logoczowa.jpg 2012-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_So+ltysa_Radnych_i_Rady_So+leckiej.jpg 2012-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_Pozarz+adowej_Ma+lopolski.jpg 2012-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_LGD_Mi+edzy_Dalinem_a_Go+scibi+a.jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[09].jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[08].jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[07].jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[06]_-_Zesp+o+l_IVER.jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[05]_-_Zesp+o+l_IVER.jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[04]_-_Zesp+o+l_IVER.jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[03].jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[02]_-_Zesp+o+l_IVER.jpg 2012-08-04_Festyn_KS_Iskra_[01].jpg 2012-07-07_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[02].jpg 2012-07-07_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[01].jpg 2012-07-07_Koniec_kiosku_w_centrum_G+logoczowa.jpg 2012-06-28_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[01].jpg 2012-06-26_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[01].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[04].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[03].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[02].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[01].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[00].jpg 2012-06-14_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[03].jpg 2012-06-14_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[02].jpg 2012-06-14_Naprawa_przepust+ow_pod_Star+a_Zakopiank+a_[01].jpg 2012-04-07_+Zyczenia_Wielkanocne_od_So+ltysa.jpg 2012-03-18_Zebranie_Wiejskie_[03].jpg 2012-03-18_Zebranie_Wiejskie_[02].jpg 2012-03-18_Zebranie_Wiejskie_[01].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[06].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[05].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[04].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[03].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[02].jpg 2012-02-12_Walentynkowe_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[01].jpg 2012-01-06_Wielka_Gala_Noworoczna_My+slenickiej_Orkiestry_Kameralnej_-_plakat.jpg 2011-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_glogoczow.pl.jpg 2011-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_WDK.jpg 2011-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_So+ltysa_Radnych_i_Rady_So+leckiej.jpg 2011-12-24_+Zyczenia_Bo+zonarodzeniowe_od_SWIG.jpg 2011-11-22_O+swietlenie_na_Zagorzy+ncu_[2].jpg 2011-11-22_O+swietlenie_na_Zagorzy+ncu_[1].jpg 2011-08-14_Otwarcie_nowego_boiska_sportowego_KS_Iskra_[4].jpg 2011-08-14_Otwarcie_nowego_boiska_sportowego_KS_Iskra_[3].jpg 2011-08-14_Otwarcie_nowego_boiska_sportowego_KS_Iskra_[2].jpg 2011-08-14_Otwarcie_nowego_boiska_sportowego_KS_Iskra_[1].jpg 2011-08-14_Jubileusz_KS_Iskra_-_Plakat.jpg 2011-08-12_Nowy_asfalt_na_Starodro+zu.jpg 2011-08-12_Gabionowe_umocnienia_skarpy_nad_G+logocz+owk+a.jpg 2011-04-24_+Zyczenia_Wielkanocne_od_Soltysa.jpg 2011-04-24_+Zyczenia_Wielkanocne_od_SWIGu.jpg 2011-03-20_Zebranie_Wiejskie_[3].jpg 2011-03-20_Zebranie_Wiejskie_[2].jpg 2011-03-20_Zebranie_Wiejskie_[1].jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_WDK.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_UKS_Konik.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Szko+ly_Lider+ow.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_SWIG.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Rady_Rodzic+ow_przy_ZPO.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Jana_Kantora.jpg 2010-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Agnieszki_W+egrzyn.jpg 2010-12-18_Wywiad_z_mieszka+ncami_G+logoczowa_o_BDI_dla_TVP_Krak+ow.jpg 2010-11-26_Dyskusja_nad_wariantami_BDI.jpg 2010-11-23_Prezentacje_wariant+ow_BDI_w_Krzywaczce.jpg 2010-11-16_Pozwolenie_na_budow+e_muru_oporowego_pod_cmentarzem.jpg 2010-11-14_Prezentacja_osi+agni+e+c_Burmistrza_Macieja_Ostrowskiego.jpg 2010-11-14_Mur_oporowy_pod_cmentarzem.jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[06].jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[05].jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[04].jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[03].jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[02].jpg 2010-10-26_Prace_przy_cmentarzu_[01].jpg 2010-10-10_Podczas_prac_przy_zabezpieczaniu_cmentarza_konieczne_by+lo_wej+scie_na_s+asiednie_dzia+lki.jpg 2010-10-10_Fundamenty_pod_mur_oporowy_zabezpieczaj+acy_cmentarz.jpg 2010-10-10_Drewno_z_wyci+etej_na_prywatnej_dzia+lce_akacji_zamierza+la_zabra+c_firma_pracuj+aca_przy_cmentarzu.jpg 2010-10-03_Spotkanie_z_kandydatem_na_burmistrza_MiG_My+slenice_panem_Wiktorem_Kielanem.jpg 2010-09-19_Zebranie_Wiejskie.jpg 2010-08-26_Nowe_przystanki_przy_drodze_do_W+losani.jpg 2010-08-10_Prezentacja_kolektor+ow_s+lonecznych_[3].jpg 2010-08-10_Prezentacja_kolektor+ow_s+lonecznych_[2].jpg 2010-08-10_Prezentacja_kolektor+ow_s+lonecznych_[1].jpg 2010-07-04_Wyniki_drugiej_tury_wybor+ow_prezydenckich_w_G+logoczowie.jpg 2010-06-22_Prowizoryczne_zabezpieczenie_Starodro+za.jpg 2010-06-20_Wyniki_pierwszej_tury_wybor+ow_prezydenckich_w_G+logoczowie.jpg 2010-05-16_Koncert_w_MDK_-_Odg+losy_Wiosny_[3].jpg 2010-05-16_Koncert_w_MDK_-_Odg+losy_Wiosny_[2].jpg 2010-05-16_Koncert_w_MDK_-_Odg+losy_Wiosny_[1].jpg

2010-05-03 "Głogoczowskie Spotkanie Ze Sztuką" - impreza charytatywna na rzecz Karolinki

2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[10].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[09].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[08].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[07].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[06].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[05].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[04].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[03].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[02].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_[01].jpg 2010-05-03_G+logoczowskie_Spotkanie_Ze_Sztuk+a_-_plakat.jpg
2010-04-18_Zebranie_wiejskie_[2].jpg 2010-04-18_Zebranie_wiejskie_[1].jpg 2010-04-03_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_WDK.jpg 2010-04-03_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_SWIG.jpg 2010-04-03_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Rady_So+leckiej.jpg 2010-04-03_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Rady_Rodzic+ow.jpg 2010-03-09_Spotkanie_Rodzic+ow_z_G+logoczowa_z_Burmistrzem.jpg 2010-01-30_Spotkanie_Op+latkowe_[04].jpg 2010-01-30_Spotkanie_Op+latkowe_[03].jpg 2010-01-30_Spotkanie_Op+latkowe_[02].jpg 2010-01-30_Spotkanie_Op+latkowe_[01].jpg 2010-01-20_Turniej_pi+lkarski_o_Puchar_Prezesa_KS_ISKRA.jpg 2009-12-31_przystanek.jpg 2009-12-31_monitoring.jpg 2009-12-31_fotoradar.jpg

24 grudnia 2009 - Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne

2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_WUPu.jpg 2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_So+ltysa.jpg 2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_SWIGu.jpg 2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Rady_Rodzic+ow.jpg 2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Pani_Ru+skowskiej.jpg 2009-12-24_+Zyczenia_+Swi+ateczne_od_Firmy_Progres.jpg
2009-11-29_-_Patrol_Policji.jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[14].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[13].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[12].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[11].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[10].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[09].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[08].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[07].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[06].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[05].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[04].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[03].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[02].jpg 2009-08-30_Piknik_rodzinny_[01].jpg 2009-08-29_bankomat.jpg 2009-06-21_Piknik_charytatywny_dla_Roberta_-_wy+scigi_taczkami.jpg

Zebranie Wiejskie 2009-03-29

2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_03.jpg 2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_02.jpg 2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_01.jpg
2008-09-28_korek_na_Zakopiance.jpg

2007-12-11 - Pogrzeb Pani Marii Siwickiej

2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[6].jpg 2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[5].jpg 2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[4].jpg 2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[3].jpg 2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[2].jpg 2007-12-11_Pogrzeb_Pani_Siwickiej_[1].jpg

2007-06-29 Rozpoczęcie budowy boiska sportowego w ramach planowanego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

2007-06-29_Rozpocz+ecie_budowy_nowego_boiska_[3].jpg 2007-06-29_Rozpocz+ecie_budowy_nowego_boiska_[2].jpg 2007-06-29_Rozpocz+ecie_budowy_nowego_boiska_[1].jpg 2007-06-29_Projekt_Centrum_Rekreacyjno-Sportowego_[5].jpg 2007-06-29_Projekt_Centrum_Rekreacyjno-Sportowego_[4].jpg 2007-06-29_Projekt_Centrum_Rekreacyjno-Sportowego_[3].jpg 2007-06-29_Projekt_Centrum_Rekreacyjno-Sportowego_[2].jpg 2007-06-29_Projekt_Centrum_Rekreacyjno-Sportowego_[1].jpg

 


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl