www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Dziecinie Małej - Kolędujmy

8 stycznia 2012 roku w WDK Głogoczów odbył się koncert noworoczny "Dziecinie Małej - Kolędujmy". Zapraszamy do lektury relacji spisanej przez Pana Marcina Tylka.

2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[01].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[02].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[03].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[04].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[05].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[06].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[07].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[08].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[09].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[10].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[11].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[12].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[13].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[14].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[15].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[16].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[17].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[18].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[19].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[20].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[21].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[22].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[23].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[24].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[25].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[26].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[27].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[28].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[29].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[30].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[31].jpg 2012-01-08_Dziecinie_Ma+lej_-_Kol+edujmy_[32].jpg

zdjęcia: Sebastian Kurowski


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl