www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie

W Głogoczowie trwa realizacja dofinansowywanego z "Europejskiego Funduszu Społecznego" projektu pod nazwą: "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" Projekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa" w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice.

2009-10-29_[01]_zaj+ecia_odbywaj+a_si+e_w_budynku_Szko+ly.jpg 2009-10-29_[02]_w_salach_oznakowanych_plakatami.jpg 2009-10-29_[03]_przygotowania_do_zaj+e+c.jpg 2009-10-29_[04]_przygotowania_do_zaj+e+c.jpg 2009-10-29_[05]_napoje_i_s+lodycze_dla_uczestnik+ow.jpg.jpg 2009-10-29_[06]_zaj+ecia_dzieci_m+lodszych.jpg 2009-10-29_[07]_zaj+ecia_dzieci_m+lodszych.jpg 2009-10-29_[08]_zaj+ecia_dzieci_m+lodszych.jpg 2009-10-29_[09]_zaj+ecia_dzieci_m+lodszych.jpg 2009-10-29_[10]_zaj+ecia_grupy_dzieci_starszych.jpg 2009-10-29_[11]_zaj+ecia_grupy_dzieci_starszych.jpg 2009-10-29_[12]_zaj+ecia_grupy_dzieci_starszych.jpg 2009-10-29_[13]_angielska_krzy+z+owka.jpg 2009-10-29_[14]_zaj+ecia_pierwszej_grupy.jpg 2009-10-29_[15]_zaj+ecia_pierwszej_grupy.jpg 2009-10-29_[16]_zaj+ecia_pierwszej_grupy.jpg 2009-10-29_[17]_po_zaj+eciach.jpg 2009-10-29_[18]_przed_zaj+eciami_drugiej_grupy.jpg 2009-10-29_[19]_przed_zaj+eciami_drugiej_grupy.jpg 2009-10-29_[20]_przed_zaj+eciami_drugiej_grupy.jpg

2010-01-27 Zakończenie Projektu "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie". Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w kursie językowym, wspólne pamiątkowe zdjęcia.

2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[01].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[02].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[03].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[04].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[05].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[06].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[07].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[08].jpg

29.10.2009, 27.01.2010, zdjęcia: Jan Sikora


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl