www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Nowe umiejętności - większe możliwości

Baner_POKL-SWIG-UE.png Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty dot. pendrive'ów oraz notesów z nadrukiem

W wyniku zapytania ofertowego nr 4/2011 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa na dostarczenie pendrive'ów oraz notesów z nadrukiem dla beneficjentów projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z kryteriami podanym w zamówieniu wybrana została oferta Agencji Reklamowej Aktivus z Krakowa.

02.10.201, Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu


Zapytanie ofertowe dot. pendrive'ów oraz notesów z nadrukiem

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na zakup pendrive'ów wraz z nadrukiem oraz notesów z długopisami dla Beneficjentów Ostatecznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy o oferty zgodne z przedstawionymi warunkami w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania:

Zasady oznaczania projektów oraz logotypy dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

27.09.201, Monika Kobus (asystent koordynatora Projektu)


Informacja o wyborze oferty dot. szkoleń komputerowych

W wyniku Zapytania ofertowego nr 1/2011 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa na realizację zadania z zakresu przeprowadzenia kursów komputerowych w ramach realizacji projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły trzy oferty.

Zgodnie z kryteriami podanym w Zamówieniu wybrana została oferta firmy: Artax o wartości 14 400 zł spełniająca wszystkie wymagania jednocześnie przedstawiająca najniższą cenę z ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania.

22.09.201, Katarzyna Sobecka-Kromka


Zapytanie ofertowe dot. szkoleń komputerowych

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa przedstawia zapytanie ofertowe na realizację zadania organizacji szkoleń komputerowych w ramach projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły w załączonym pliku:

02.09.201, Katarzyna Sobecka-Kromka


Wyniki zapytania ofertowego nr 3/2011 (dot. promocji projektu)

W wyniku Zapytania ofertowego nr3/2011 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, na realizację zadania z zakresu promocji projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta firmy: Centrum Inżynieryjno - Techniczne PROGRES o wartości 344,40 zł na realizację całości zadania.

09.09.201, Katarzyna Sobecka-Kromka


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia plakatu i baneru "Nowe umiejętności - Większe możliwości"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa informuje, iż na zapytanie ofertowe nr 2/2011 dotyczące promocji projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" wpłynęła 1 oferta. Wartość przedstawionej oferty przekracza wysokość środków zaplanowanych na realizację tego zadania, wobec powyższego ponawiamy zapytanie ofertowe dopuszczając składanie ofert częściowych.

Szczegóły w załączonym pliku.

07.09.201, Katarzyna Sobecka-Kromka


Oferta pracy przy realizacji projektu "Nowe umiejętności - Większe możliwości" realizowanego w ramach PO KL

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w związku z realizacją Projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje osób na stanowiska: Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. Rozliczeń.

Szczegóły zawarte są w poniżej zamieszczonych plikach PDF:

26.08.201, Monika Kobus


Zapytanie ofertowe dot. plakatu i baneru promującego projekt "Nowe umiejętności - Większe możliwości"

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa przedstawia zapytanie ofertowe na realizację zadania z zakresu promocji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt."Nowe umiejętności - większe możliwości".

Szczegóły w załączonym pliku.

29.08.201, Katarzyna Sobecka-Kromka

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl