Start » Głogoczów » Aktualności » Aktualności

Aktualności sołeckie 29.04.2019

Dodano: 29.04.2019 | Jan Sikora

drogiRada SołeckaSołtysZebranie Rady Sołeckiej

Powoli zbliżamy się do końca kwietnia, miesiąca który był bogaty w wydarzenia ważne dla naszego sołectwa. O niektórych z nich, to jest o wyborach sołeckich i spotkaniu organizacyjnym dla sołtysów już pisaliśmy. O wydarzeniach pozostałych mogą Państwo przeczytać w notatce poniżej.

Jeszcze nie opadły emocje związane z wyborami sołeckimi, gdy Mieszkańcy zaczęli zwracać się do nowego sołtysa zgłaszając lokalne potrzeby. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć  dominuje temat dróg - kiepski ich ogólny stan oraz brak lub niedrożność odwodnień. W wielu miejscach, niejasny status prawny dróg, czy brak wytyczonych granic pasa drogowego jest źródłem animozji międzysąsiedzkich. Zgłaszany jest też problem niszczenia dróg lokalnych przez ciężki transport. W miarę możliwości, prowadzone są wizje lokalne, bo to najlepszy sposób zapoznania się z problematyką.

Jeszcze przed świętami, sołtys spotkał się z panem Tomaszem Łężniakiem na działce przeznaczonej pod nowy cmentarz. Ponieważ trwają prace projektowe i przymiarki do ogrodzenia i zagospodarowania terenu, trzeba będzie przypilnować, by projekt był dostosowany do potrzeb wsi, nie tylko tych obecnych ale i przyszłych. Świat bowiem się zmienia i zmieniają się zwyczaje ludzi. Gospodarz cmentarza zwrócił uwagę na konieczność przygotowania kolumbarium, gdyż coraz częściej Mieszkańcy decydują się na spopielanie zwłok. Przy okazji tego spotkania, p. Łężniak przedstawił sołtysowi, ufundowaną przez ppłk. dr inż. Kazimierza Dymka tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Józefowi Kustroniowi, który we wrześniu 1939 roku, w okolicach Głogoczowa dowodził obroną przed niemieckimi wojskami. Odsłonięcie tablicy planowane jest na wrzesień br. roku.

23.04.2019 - I spotkanie Rady Sołeckiej

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem pana Roberta Murzyna, którego zatrzymały sprawy zawodowe. Pierwsza część spotkania poświęcona była sprawom organizacyjnym. Wybrano przewodniczącego Rady - powierzając tę funkcję panu Józefowi Sroce. Funkcja przewodniczącego Rady Sołeckiej jest jedyną którą wymienia Statut Sołectwa Głogoczów. W tradycji głogoczowskiej, Rada Sołecka wybierała także ze swego grona sekretarza / protokolanta, tym razem jednak poniechano tego. Przy okazji dyskusji o protokołowaniu, sołtys przypomniał uchwałę Zebrania Wiejskiego z dnia 28.03.2015 która zobowiązywała go do publikowania na stronach glogoczow.pl protokołów ze spotkań Rady Sołeckiej. Uchwała ta, jak się wydaje, nie była do tej pory nazbyt skrupulatnie przestrzegana, przesłane bowiem były tylko trzy protokoły a można przypuszczać że zebrań odbyło się więcej. Dyskutujący, zwrócili jednak uwagę, że publikowanie protokołów w internecie rodzi problemy związane z ochroną danych osobowych i poszanowaniem prywatności Mieszkańców. Wielokrotnie, na zebraniach Rady Sołeckiej omawiane są sprawy pojedynczych osób, czy też konflikty między Mieszkańcami, publikowanie więc takich informacji w Internecie jest problematyczne. Uznano, że rozsądnym kompromisem będzie zamieszczanie na stronach glogoczow.pl tylko rozszerzonych relacji z zebrania. Dla dochowania formalności, przy najbliższej okazji, sołtys zwróci się do Zebrania Wiejskiego z prośbą o przyjęcie stosownej uchwały. W części poświęconej sprawom organizacyjnym, uzgodniono także bardziej kolegialne podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków finansowych pozostających w gestii sołtysa. Pozytywnie zaopiniowano także pomysł, by na następne zebrania Rady Sołeckiej, zapraszać przedstawicieli lokalnych organizacji.

W części poświęconej sprawom bieżącym omawiano między innymi zagadnienia: remontów dróg lokalnych, kłopotów związanych z parkowaniem pojazdów, przygotowań do obchodów rocznicy agresji Niemiec na Polskę i akcji sprzątania Głogoczowa.

Odnośnie dróg: wkrótce będą dostępne środki finansowe z tzw. rezerwy sołeckiej. Środki te umożliwią wykonanie najpilniejszych prac remontowych. Dlatego, sołtys i Rada Sołecka zwracają się do Mieszkańców z prośbą o zgłaszanie miejsc wymagających napraw. Po zebraniu tych informacji, na kolejnym zebraniu Rady Sołeckiej, zaplanowanym wstępnie na 15.05, zostaną one uszeregowane pod względem ważności i możliwości technicznych i sukcesywnie kierowane do realizacji. W najbliższym czasie, wygasną też gwarancje na drogi remontowane w ramach budowy kanalizacji. Stąd kolejna prośba, by zgłaszać także ewentualne uszkodzenia tych dróg, tak by ich remont mógł być wykonany przez wykonawcę i nie musiał obciążać budżetu gminnego. Zgłoszenia takie, najlepiej w formie opisu i zdjęć, prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres soltys@glogoczow.pl. Zgłoszenia w takiej formie ułatwią przygotowanie listy koniecznych prac. Oczywiście, zgłoszenia telefoniczne czy osobiste też będą przyjmowane.

24.04.2019 - Wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysa

W środowy wieczór, w Sali Lustrzanej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się uroczystość wręczenia sołtysom zaświadczeń o wyborze. Sołectwo Głogoczów reprezentowali: sołtys Jan Sikora, oraz członkowie Rady Sołeckiej: Jan Lutyński, Tomasz Łężniak, Ryszard Szczurek i Czesław Wierzba. Podczas spotkania, burmistrz Jarosław Szlachetka przekazał informację o kwotach przyznanych poszczególnym sołectwom. Rozdział środków był uzależniony od ilości mieszkańców w poszczególnych sołectwach, a burmistrz podkreślał że w wyliczeniach opierano się na aktualnych danych. Kwota przyznana dla Głogoczowa - 23 tys. zł, jest drugą co do wielkości w gminie. Więcej przyznano tylko Jawornikowi.

W tym miejscu warto by postawić pytanie, dlaczego w Głogoczowie, w którym jest znacznie więcej domów niż w Jaworniku, zamieszkuje wyraźnie mniej osób? Wyjaśnienia mogą być co najmniej trzy: Głogoczów wymiera, i pewna część domów stoi pusta, rodziny w Głogoczowie są mniej liczne niż w Jaworniku, albo pewna część Mieszkańców Głogoczowa, jest zameldowana w innych miejscowościach. Ta ostatnia możliwość, jest o tyle istotna, że budżet gminy, z którego finansowane są potem drogi, szkoła czy przedszkole, powstaje w dużej mierze z wpływów z podatku PIT. Gdy podatki te trafiają do innych miejscowości (jako przykład niech posłuży duża kampania promująca płacenie podatków w Krakowie) trudno mieć pretensje, że na wiele rzeczy po prostu brakuje pieniędzy.

Po części oficjalnej, był czas na rozmowy nieformalne. Były one dla sołtysa Głogoczowa kolejną okazją do podjęcia prób budowania wraz z sąsiednimi sołectwami - Bęczarką i Krzyszkowicami koalicji, która będzie w stanie silnym głosem rozmawiać z kierownictwem GDDKiA o problemach jakie generuje "Zakopianka"

Powrót

Chcesz zamieścić komentarz?
Zaloguj się

Login:
Hasło:

 
 
 

     


Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.